ESA představí svoji iniciativu Clean Space

Středisko v Harwellu
3 říjen 2013

Britským firmám a výzkumníkům bude na konferenci v Harwellu ve čtvrtek 29. října představena iniciativa ESA Clean Space (Čistý vesmír): jejím cílem je vyvinout nové technologie pro zajištění ochrany pozemského a kosmického prostředí.

Britská kosmická komunita se přitom už mnoho let zapojuje do různých programů, které mají s Clean Space co do činění. Například firma Astrium ze Stevenage vyvíjí specializovanou harpunu, která má posloužit k zachytávání vysloužilých družic. Chystaný workshop se ale zaměří na britské kapacity, silné stránky a ambice, aby bylo možné tento záběr pokročilých technologií pro vesmír rozšířit.

Jednodenní akce, kterou organizuje UKSA (United Kingdom Space Agency), se uskuteční ve středisku SAC (Satellite Application Catapult) na půdě kampusu Harwell–Oxford. Ten je v bezprostřední blízkosti střediska ESA ECSAT (European Centre for Space Applications and Telecommunications).

Mezi přednášejícími bude Luisa Innocentiová, která má na starosti dohled nad Clean Space, a profesor Richard Crowther, hlavní technik UKSA.

Logo Clean Space

Během dopoledního programu budou účastníci seznámeni s novými příležitostmi v oblasti technických návrhů a časových plánů, odpoledne se pak akce rozdělí na několik sekcí mapujících detailně vývoj jednotlivých technologií.

Akce by měla oslovit nejen tradiční dodavatele produktů a služeb v britském kosmickém průmyslu, ale také nabídnout příležitosti novým subjektům.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.