ESA vybrala tři vědecké mise pro další studování

Kosmická vize ESA bude pokračovat
19 únor 2010

Temná hmota, obyvatelné planety kolem jiných hvězd a tajuplný původ našeho Slunce – to jsou kandidátské projekty, které postoupily do užšího výběru pro realizaci misí střední třídy s datem startu ne dříve, než v roce 2017.

Vědecký programový výbor ESA (Science Programme Committee - SPC) schválil ve čtvrtek 18. února 2010 tři mise k postupu do takzvané definiční fáze. To je poslední krok před tím, než bude přijato rozhodnutí o realizaci konkrétních misí. Tři vybrané návrhy představují projekty Euclid, PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) a Solar Orbiter.

Unusual Spiral NGC 4921 in the Coma Galaxy Cluster
Euclid by mapoval rozložení galaxií

Mise Euclid by se zaměřila na klíčové otázky, které jsou důležité pro základní fyziku a kosmologii, především na původ záhadné tmavé energie a tmavé hmoty. Astronomové jsou totiž v současnosti přesvědčeni, že tyto substance převládají ve vesmíru nad hmotou běžnou. Sonda Euclid by zmapovala rozložení galaxií, aby odhalila podkladovou temnou architekturu vesmíru.

Družice PLATO by se zaměřila na jednu z nejčastějších a přetrvávajících otázek ve vědě, na otázku týkající se četnosti planet kolem hvězd. Zvláštní pozornost by věnovala planetám zemského typu v obyvatelné zóně kolem hvězd, tzv. analogických Zemí. Navíc by družice PLATO studovala vnitřní strukturu hvězd sledováním plynových vln pohybujících se na jejich povrchu.

Planet transit in front of a star
Družice PLATO by hledala obyvatelné planety

Úkolem stanice Solar Orbiter by bylo přinést nejbližší možný pohled na Slunce, jaký nám může nabídnout dnešní technologie. K naší mateřské hvězdě by se přiblížila na pouhých 62 poloměrů Slunce. Mohla by nás poskytnout snímky a data včetně polárních oblastí a odvrácené strany Slunce, které nejsou viditelné ze Země.

Tato trojice vybraných misí představuje finalisty mezi 52 návrhy, které byly předložené v roce 2007. Z nich bylo o rok později vybráno šest pro podrobnější zkoumání a vyhodnocení realizovatelnosti. Nyní tedy bylo množství kandidátských misí zredukováno na polovinu. „Byl to velmi obtížný výběrový proces. Všechny zvažované mise v sobě nesly velmi silný vědecký přínos, komentuje Lennart Nordh ze Švédské národní kosmické rady (Swedish National Space Board) a předseda SPC.

SOHO's image of the Sun
Sonda Solar Orbiter by studovala Slunce z bezprostřední blízkosti

A nelehkým rozhodováním není konec, protože jen dvě družice z trojice Euclid, PLATO a Solar Orbiter budou vybrány pro realizaci mise kategorie M. Všechny tři mise přitom slibují odhalit zásadní vědecké problémy, které byly podrobně rozebrané již v definiční fázi. Specifickou výzvou, na kterou přitom SPC dával nemalý důraz, je schopnost vybraných misí zůstat v mantinelech daného rozpočtu. Závěrečné rozhodnutí o výběru dvou misí proběhne po dokončení definičních aktivit, k čemuž by mělo dojít kolem roku 2011.

SPC se navíc rozhodla uskutečnit své další setkání už v průběhu června, kdy by se měl probírat výběr evropského podílu na misi SPICA.

Tyto mise představují pokračování evropského závazku ke špičkové světové kosmické vědě.

SPICA je projekt infračerveného kosmického teleskopu připravovaného pod patronací JAXA. Má zajistit pokrytí chybějící části spektra mezi pozorováními Webbova teleskopu ESA/NASA a pozemním teleskopem ALMA. Hlavním zaměřením teleskopu SPICA by se mělo stát studium podmínek pro formování planet a vzdálených mladých galaxií.

„Tyto mise představují pokračování evropského závazku ke špičkové světové kosmické vědě,“ říká David Southwood, ředitel ESA pro vědu a robotický průzkum. „A jasně ukazují, že program ESA Kosmická vize je skutečně zaměřený na nejdůležitější otázky současné vědy.“

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.