Evropští ministři zdůraznili roli vesmíru pro bezpečnost Evropy a jejích obyvatel

Projekt GMES.
6 prosinec 2011

PR 34 2011 - Výbor ESA se shodnul na důležitosti kosmických systémů pro bezpečnost. Zdůraznil roli družicových systémů – zvláště pak Galileo, EGNOS a GMES – jako nosných prvků pro schopnost Evropy reagovat na mimořádné situace.

Předoperační služby systému GMES (Global Monitoring for Environment and Security) jsou přitom dostupné již dnes. Ministři zemí Evropské unie stejně jako členských států ESA proto apelovali na Evropskou komisi, aby urychlila přechod do plného operačního provozu. Tím bude podpořena schopnost Evropy reagovat na situace vně svého teritoria.

Ministři znovu ujistili, že GMES zůstává prioritou pro Evropskou unii a vyzvali Evropskou komisi, aby bezodkladně podnikla nezbytné kroky k zajištění kontinuity programy a služeb, které poskytuje svým uživatelům.

Ministři zdůraznili skutečnost, že dostupnost dat z GMES je kritická pro zajištění služeb a udržení vývoje v sektorech s vysokou přidanou hodnotou.

GMES bude pracovat v souběhu s vysoce přesnou službou PRS (Public Regulated Service) evropského satelitního navigačního systému Galileo.

Ministři zároveň zdůraznili, že družicová komunikace představuje klíčovou kapacitu při řízení jakýchkoliv krizových operací – zvláště pak v případě, kdy je pozemní infrastruktura poškozena nebo zničena.

Ovšem ministři pouze nevyzvali Evropskou komisi k zajištění optimálního využití kosmických řešení pro koordinaci ochrany obyvatel: upozornili také na nutnost ochrany satelitů.

Ministři vyjádřili obavu z rizik spojených s kosmickým počasím a kosmickým odpadem. Proto s povděkem přijali nově ustavené podmínky pro systémy určené ke sledování a ochraně kosmických zdrojů a vyzvali EU, ESA a jejich členské státy k plnému využití existujících kapacit v této oblasti.

V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat:

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: + 33 1 53 69 72 99
Fax: + 33 1 53 69 76 90
E-mail: media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.