Evropští odborníci sledovali zánik družice

Družice UARS v představách malíře.
27 září 2011

Odborníci ESA pozorně monitorovali zánik družice UARS pro studium horních vrstev atmosféry, ke kterému došlo 24. září. Kancelář pro kosmické smetí při ESA úzce spolupracovala s NASA a dalšími mezinárodními partnery na koordinaci předpovědí zániku a vyhodnocování souvisejících rizik.

Neaktivní satelit NASA UARS (Upper Atmosphere Research Satellite) vstoupil do hustých vrstev zemské atmosféry 24. září 2011 mezi 5:23 a 7:09 h středoevropského času. Přesný okamžik zániku stejně jako místo dopadu trosek z 5,6 tuny vážící družice dosud nebyly určeny. Každopádně na zemi nebyla zaznamenaná žádná zranění nebo škody.

Ostatně, od počátku kosmické éry lidstva není potvrzeno žádné zranění člověka, které by bylo důsledkem pádu kosmického objektu umělého původu.

„Odpor atmosféry snížil rychlost družice z 27 tisíc kilometrů za hodinu tak, že přeživší trosky mohly dopadnout na povrch rychlostí kolem 200 km/h,“ uvedl profesor Heiner Klinkrad, vedoucí oddělení kosmického smetí v ESA.

Ústředí ESA pro mezinárodního sledování

Vstup družice do atmosféry byl bedlivě monitorován odborníky ESA společně s mezinárodními partnery, kteří jsou spojení v technickém orgánu známém jako IADC (Inter-Agency Debris Coordination Committee, Meziagenturní výbor pro koordinaci kosmického smetí).

ESA také zajišťovala průběžnou informovanost pro evropské autority mající na starosti občanskou bezpečnost.

IADC je meziagenturní fórum pro celosvětovou koordinaci záležitostí spojených s umělým i přirozeným „kosmickým smetím“. Ke členům patří ESA, NASA, evropské národní kosmické organizace stejně jako kosmické agentury v Rusku, Číně, Kanadě, Japonsku, na Ukrajině a v Indii.

V uplynulých letech vyvinuli členové IADC datovou komunikační síť, jejímž hlavním úkolem je podporovat vyhodnocování nebezpečných vstupů objektů do atmosféry. Síť umožňuje jak výměnu pozorovacích dat týkajících se jednotlivých objektů, tak zpřesňování časů a míst očekávaných vstupů do atmosféry.

Hlavní počítačový server IADC je ve středisku ESOC

Přitom hlavní počítačový server systému IADC s veškerými daty je umístěný ve středisku ESOC (ESA Space Operations Centre) v německém Darmstadtu. Jeho provoz je řízený oddělením kosmického smetí ESA.

ESOC, Darmstadt, is home to ESA's mission operations team
ESOC: domov letových operací ESA.

„Zánik družice minulý víkend nesplňoval kritéria, aby byl považovaný za ´riskantní objekt´. Nicméně síť IADC podléhá každoročnímu zkušebnímu cvičení a na žádost NASA byl právě zánik UARS vybraný jako cíl cvičení v roce 2011,“ vysvětluje Klinkrad.

Výsledky získané během tohoto cvičení budou využity členy IADC pro zlepšení modelů vstupu do atmosféry a umožní tak zvýšit přesnost budoucích předpovědí.

Oddělení kosmického smetí v ESA funguje už více než dvacet let, přičemž společně s mezinárodními partnery se podílí na zlepšování našich znalostí o kosmickém smetí, pracuje na preventivních opatřeních a sdílí výsledky vědecké práce.

Budoucí rozvoj evropské pozorovací kapacity

ESA's SSA programme: watching for hazards from space
Systém SSA: detekování kosmických rizik.

V roce 2009 ESA zahájila program SSA-PP (Space Situational Awareness Preparatory Programme), který se zaměřil na evropské schopnosti detekovat, předvídat a vyhodnocovat rizika na životě a majetku umělými kosmickými objekty, jejich vstupy do atmosféry, kolizemi na oběžných drahách, možnými dopady přirozených blízkozemních objektů a vlivy kosmického počasí.

„Jeden z úkolů programu SSA je budoucí rozvoj evropských kapacit, které budou schopné poskytovat přesná varování a předpovědi zániků právě v případě takovýchto událostí,“ doplňuje vedoucí kanceláře SSA-PP Nicolas Bobrinsky.

„Varování s větším předstihem stejně jako přesnější předpovědi mohou pomoci civilním autoritám reagovat nejlepším možným způsobem, chránit osoby a majetek na Zemi.“

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.