Firma Astrium postaví druhou družici ESA Sentinel-2 pro GMES

Kontrakt na stavbu družice Sentinel-2B získala firma Astrium.
31 březen 2010

ESA udělila kontrakt v hodnotě 105 miliónů € na stavbu druhé družice Sentinel-2 společnosti Astrium. Jakmile budou oba satelity Sentinel-2 operační, poskytnou globální pokrytí Země každých pět dní. Své využití najdou v pozemních a nouzových službách GMES.

Kontrakt znamená další milník pro evropský program GMES (Global Monitoring for Environment and Security), když následuje krátce po předchozí smlouvě mezi ESA a společností Thales Alenia Space na postavení druhých exemplářů (tzv. jednotek B) družic Sentinel-1 a Sentinel-3.

Oba kontrakty zajišťují, že první trojice družic Sentinel bude létat v párech, čímž bude zajištěno rychlé pokrytí celého zemského povrchu – a díky tomu budou získávána systematická data potřebná pro zajištění GMES služeb.

Sentinel-2
Družice Sentinel-2.

Družice Sentinel-2 ponese multispektrální kameru, která bude používat třináct spektrálních pásem od viditelného po infračervené, aby rozlišila různé vlastnosti zemského povrchu. Společně s nízkou operační výškou 290 kilometrů nad zemským povrchem přinese mise zcela novou generaci snímků pro pozorování Země.

Získaná data budou použita například pro vytvoření map krajinného pokryvu a následné sledování jeho změn stejně jako pro monitorování geofyzikálních proměnných, jako jsou plochy, množství chlorofylu nebo vody. Navíc data z družice Sentinel-2 naleznou uplatnění při monitorování katastrof a následném řízení humanitární pomoci.

Kontrakt na stavbu družice Sentinel-2B podepsal za ESA ředitel programů pozorování Země Volker Liebig. Společnost Astrium Satellites zastupoval její výkonný ředitel Evert Dudok. K podpisu došlo za přítomnosti předsedy DLR Johanna-Dietricha Wörnera a ministerského předsedy Bádenska-Württemberska Stefana Mappuse.

„Družice Sentinel-2 vytvoří důležitou součást iniciativy GMES a dají Evropě schopnost sledovat změny v životním prostředí během z dlouhodobého hlediska," uvedl Volker Liebig. „GMES je unikátní program a díky jednotkám B družic Sentinel budeme schopni zajistit jak globální pokrytí, tak dostupnost dat z dlouhodobého hlediska. Tedy přesně to, co uživatelé očekávají.“

Simulated Sentinel-2 image
Simulovaný snímek z družice Sentinel-2.

Současnému kontraktu předcházela objednávka na postavení družice Sentinel-2A, která byla podepsána v roce 2008 se společností Astrium. Ta vede průmyslový tým, který je zodpovědný jak za celkovou podobu družice, tak za její snímkovací přístroj, konstrukci, montáž a testování.

Kontrakt jasně ukazuje na evropský závazek ke GMES, což je program Evropské komise, který bude poskytovat bohaté služby směřující k pochopení a ochraně životního prostředí.

Ve spojení s Evropskou komisí je úkolem ESA realizovat mise Sentinel, které budou mít za úkol zajišťovat pozorování Země, a tak poskytovat data potřebná pro uživatele služeb. Stav iniciativy GMES bude prezentovaný a diskutovaný na následujícím sympóziu Living Planet (Žijící planeta), které se uskuteční v norském Bergenu od 28. června do 7. července letošního roku.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.