Informační setkání k programu Iris, Fázi II.1, se uskuteční v Praze

17 květen 2010

V Praze se uskuteční informační setkání k programu Iris, a to ve dnech 26. a 27. května 2010.

Hlavní cíle informačního setkání jsou:

  • Zvýšit povědomí o probíhajících aktivitách v rámci programu ESA Iris.
  • Představit a prodiskutovat otevřené otázky spojené s aktivitami projektu, a to s důrazem na podporu sdílení znalostí mezi jednotlivými projekty a se zástupci leteckého průmyslu, kteří se na nich podílejí.
  • Povzbudit jednotlivce i organizace zapojených do projektů programu ESA Iris, aby se setkali a navzájem diskutovali nové možnosti spolupráce mezi jednotlivými zapojenými subjekty.

Workshop se koná ve spolupráci s Ministerstvem dopravy České republiky, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Českou kosmickou kanceláří.

Setkání se bude skládat z představení programového, legislativního a technického kontextu programu ESA a odpovídajících aktivit SESAR. Přednášky na tato témata proběhnou 26. května odpoledne. Na 27. května pak je plánováno seznámení s probíhajícími projekty v rámci Iris Fáze 2.1.

Prosím, vezměte na vědomí, že účast na akci je podmíněna registrací. Kvůli logistickým otázkám je nutné provést registraci nejpozději do 14. května, a to zasláním e-mailu s Vašimi kontaktními detaily na adresu Irren.Tsu-Silva @ esa.int

Další informace a agendu najdete na odkazech uvedených v pravém sloupci.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.