Konference „GMES v akci“ v Kodani

24 květen 2012

Ve dnech 4. a 5. června se v dánské Kodani uskuteční konference „GMES v akci“ (GMES in Action), jejímž cílem je seznámit s užitečností evropského kosmického programu pro iniciativu GMES (Global Monitoring for Environment and Security). A to jak pro politicky, tak pro běžné občany.

Uživatelé budou informovat o možnostech předoperačních služeb, přidané hodnotě plně operačního programu a společenských i ekonomických přínosech, které vyplynou z GMES.

Přednášející z politiky i odborných organizací stejně jako zástupci různých oborů jako je ekonomika, zdravotnictví, energetika, zemědělství, změna klimatu a řízení rizik budou sdílet své názory, zkušenosti a očekávání. Političtí představitelé zase poskytnout informace o politických a programových souvislostech.

Přesná agenda je k dispozici na stránkách konference.

„GMES v akci“ je událost spojená s dánským předsednictvím EU. Je organizována ESA, Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA) a organizací Eumetsat.

O projektu GMES

Copenhagen, Denmark
Kodaň, Dánsko.

GMES se bude skládat ze segmentu kosmického, pozemního a ze služeb, přičemž má za cíl poskytovat přesné, včasné a dostupné informace, které mají pomoci zlepšit řízení životního prostředí, pochopit vliv klimatických změn a zajistit občanskou bezpečnost. Jakmile bude systém od roku 2014 operační, začne z něj těžit celá řada služeb a oborů.

GMES nabízí velký ekonomický potenciál v oblasti zaměstnanosti, růstu a podnikatelských příležitostí pro průmysl a mnohé obory. Podle nezávislých studií bude GMES znamenat návratnost mezi 4 a 12 euro na každé jedno investované euro – tedy velmi efektivní způsob vynakládání veřejných prostředků.

GMES je na křižovatce před budoucím nasazením. Dnes se řeší různé budoucí mechanismy GMES, stejně jako otázky spojené s financováním. Právě pro ně bude konference v Kodani platformou.

Registrace na konferenci je zdarma a stále probíhá.

V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat:

Josef Aschbacher
GMES Space Office, ESA Frascati, Italy
E-mail: Josef.aschbacher@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.