Koordinování rádiových vln pro přenos dat z hlubin vesmíru

25 červen 2012

Počátkem června se v Evropě uskutečnilo setkání jednoho z nejdéle fungujících fór v kosmické komunitě, což jen podtrhlo vedoucí roli ESA ve snaze koordinovat využití rádiových vln. Bez nich by žádná kosmická mise nemohla uspět.

Po desetiletí ESA fungovala jako stálý výkonný sekretář organizace SFCG (Space Frequency Coordination Group). Jde o nepříliš známou technicky zaměřenou skupinu, která koordinuje a řídí využití rádiových frekvencí mezi všemi kosmickými organizacemi.

Už 32 let SFCG zajišťuje, aby bylo s rádiovými frekvencemi rozumně a spravedlivě nakládáno. To je práce mnohem důležitější, než by suchý a tajuplně technický název mohl napovídat.

„K dispozici je jen omezené množství rádiových frekvencí, které mohou být využívány družicemi a sondami pro vzájemnou komunikaci nebo pro udržení spojení s pozemními stanicemi,“ vysvětluje vedoucí kanceláře řízení frekvencí v ESA Edoardo Marelli.

Koordinace omezeného přírodního zdroje

Space Frequency Coordination Group (SFCG) meeting at ESA's Space
Setkání skupiny SFCG.

„Úkolem SFCG je koordinace frekvencí vyhrazených pro civilní kosmické lety a optimalizovat přínos z tohoto vzácného a velmi omezeného přírodního zdroje.“

Skupina SFCG má 29 řádných členů, kteří reprezentují největší a nejdůležitější světové kosmické agentury. Jde například o NASA, ESA, národní evropské kosmické organizace, EUMETSAT, NOAA a národní kosmické agentury Ruska, Číny plus čtrnácti dalších zemí.

Dlouhodobá mezinárodní kosmická spolupráce

Anténa ve středisku ESTRACK.

Institucionální členové se statusem pozorovatele jsou například Mezinárodní telekomunikační unie a Světová meteorologická organizace.

„SFCG byla založena ESA a francouzskou kosmickou agenturou před 32 lety a je jedním z nejzralejších a nejdéle fungujících příkladů mezinárodní spolupráce ve vesmíru,“ doplňuje Enrico Vassallo, který je zodpovědný za koordinaci frekvencí ve středisku ESA ESOC.

„Je na ESA, aby určila agendu, řídila setkání a když je nezbytné, obrousila hrany. Jen tak každoroční setkání přinesou závěry a výsledky, které všem operátorům umožní postavit a realizovat své mise.“

Letošní sedmidenní setkání hostila ESA a konalo se ve středisku ESOC v německém Darmstadtu. Skončilo 20. června.

Účastníci SFCG ve středisku ESA ESOC.

Delegáti se shodli na celé řadě důležitých záležitostí jako je například koordinace rádiových frekvencí pro misi ESA Solar Orbiter, která se připravuje na start v roce 2017. Stejně tak vyčlenili přenosová pásma, která budou použitá během budoucích průzkumných misí kolem Měsíce nebo přímo na jeho povrchu.

Zvyšování hodnoty investic do kosmických aktivit

Spoluprací v rámci SFCG získávají všechny zapojené kosmické agentury jistotu, že se jejich mise nesetkají s interferencí a že jejich část pásma bude chráněna před používáním jinými službami. Navíc vzniká příležitost pro vzájemnou podporu a hlubší spolupráci.

„V konečném důsledku to zvyšuje návratnost investic do kosmických aktivit pro každého,“ dodává Enrico.

Vedoucí letových operací v ESA Manfred Warhaut vysvětluje, že přístup do vesmíru není jen otázkou vývoje nosných raket.

„Vyžaduje také velmi kvalitní řízení rádiových frekvencí pro komunikaci. Bez toho by nikdo nemohl realizovat vůbec žádnou misi.“

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.