Kosmická řešení pro Arktidu

21 únor 2012

Politika stejně jako řešení a financování nových aktivit jsou náplní dvou akcí, na které se vydává ESA. Na nich tvůrci politiky stejně jako zástupci univerzit, průmyslu a uživatelů hledají, jak by kosmické služby mohly pomoci řešit výzvy, které přináší Arktida. Jde především o změnu klimatu, bezpečnost dopravy a trvale udržitelný rozvoj.

Výkyvy klimatu rapidně mění Arktidu, což oblast dělá čím dál nepřístupnější.

Tající led ji přeměňuje z jednoho z nejdůležitějších vědeckých regionů do oblasti, která poutá pozornost kvůli komplexním vazbám týkajícím se životního prostředí, bezpečnosti a komerčních otázek.

Během posledních let tak poutala čím dál větší pozornost nejen mezi samotnými arktickými zeměmi, ale také přímo Evropské unie nebo některých nearktických regionů.

Ekonomické zájmy proti obavám o životní prostředí

Polar-6 research aircraft
Výzkumný letoun Polar-6.

Ve stejné době ale roste tlak na Arktidu: je za ním rostoucí ekonomická poptávka po zdrojích, která je navíc v daném případě umocněná globálním oteplováním a dostupností dříve nedostupných lokalit. Odhaduje se například, že třináct procent neobjevených ložisek ropy a třicet procent zemního plynu leží severně od polárního kruhu.

Už dnes je přitom v Arktidě významné množství lodní dopravy – a severní i severozápadní cesty se pravidelně otevírají komerční dopravě.

Sinking of the MS Explorer
Mezi ledovci číhá nebezpečí.

Jenomže narůstající rybářský provoz si žádá odpovídající dohled. Stejně jako otevírání nových těžařských možností nebo turistiky.

Ovšem Arktida také představuje celou řadu výzev včetně nebezpečných pracovních podmínek, extrémně citlivého životního prostředí nebo odlehlosti. Konstantní ledová pokrývka, driftující ledovce, špatná viditelnost, nízké teploty a dlouhá polární noc se na lidských aktivitách také podepisují.

Integrovaná řešení z vesmíru

Dne 12. března se uskuteční workshop, jehož cílem bude přiblížit možnosti integrované družicové komunikace, navigace a dálkového průzkumu Země právě v případě zajištění podpory těchto lidských a ekonomických aktivit v extrémních podmínkách.

Workshop se uskuteční v Dánsku. Organizuje jej Středisko pro polární činnosti při Dánské technické univerzitě pod záštitou programu ESA IAP (Integrated Applications Promotion).

Mezi účastníky budou poskytovatelé služeb i technologií stejně jako systémoví integrátoři z ropného a plynárenského průmyslu, zástupci lodních společností a rybářů.

Cílem je identifikovat skutečné operační potřeby uživatelů v Arktidě, představit možnosti kosmických aplikací a podpořit další aktivity IAP, které by vedly ke vzniku dalších služeb.

Další informace k workshopu (v angličtině) lze nalézt v odkazech v pravém sloupci.

Komplexní kosmická politika

Jen den po tomto workshopu se ve stejném místě uskuteční konference „Space for the Arctic 2012“ (Vesmír pro Arktidu). Tu pořádá Evropská komise, Dánský meteorologický institut, Středisko pro polární činnosti při dánské technické univerzitě a ESA.

Od minulé konference „Space and the Arctic“ (Vesmír a Arktida) ve Stockholmu (2009) byla důležitost kosmických systémů v případě arktických výzev potvrzena:

  • Zveřejněním národních strategií Švédska, Norska, Dánska a Finska.
  • Dohodou o vyhledávání a záchraně v Arktidě, která byla v květnu 2011 podepsána členskými zeměmi arktického výboru.
  • Evropská komise zařadila problematiku Arktidy do své zprávy.
  • Ruské a americké ropné společnosti uzavřely dohodu v hodnotě 3 miliard dolarů na průzkum arktických zdrojů.

Co se kosmonautiky týká, naše možnosti se výrazně rozšířily díky vypuštění satelitu CryoSat-2 a prvního páru družic Galileo. Evropská kapacita dále naroste po vypuštění družic z řady Sentinel, které jsou financované z programu GMES.

Letošní konference je organizována pod záštitou dánského prezidentství Výboru EU, seznámí s posledním vývojem a nabídne prostor pro dialog jednotlivých partnerů i zemí.

Účastníci pojmenují budoucí potřeby, budou studovat nové příležitosti a zaměří se na další specifika regionu.

Další informace o konferenci (v angličtině) lze nalézt v odkazech v pravém sloupci.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.