Kosmická technologie přistává na největším veletrhu v Hannoveru

Test of the Vulcain engine of the Ariane 5 launcher
Motor Vulcain pro raketu Ariane-5.
18 duben 2012

Motor Vulcain, který žene velkou raketu Ariane-5 do vesmíru, je názorným příkladem úspěchu evropského letecko-kosmického průmyslu. Právě tento mohutný motor bude středobodem letošní expozice „ESA Space Apps“ na veletrhu Hannover Messe, kde bude prezentovaný přínos kosmických technologií a jejich možné pozemské uplatnění.

Stánek „ESA Space Apps“ společně připravila kancelář programu transferu technologií ESA (Technology Transfer Programme Office) a německá organizace MST Aerospace. Expozice si klade za cíl ilustrovat, jak mohou již dnes dostupné kosmické technologie pomoci v různých oblastech inovací.

Stánek „ESA Space Apps“.

Během zahajovacího dne (23. dubna) bude oznámený letošní vítěz ocenění ESA Space Spin-off. Získává jej jednotlivec nebo organizace, kteří uskutečnili zajímavý a úspěšný transfer kosmické technologie – ten se musí vyznačovat buď mimořádným ekonomickým přínosem, nebo pozoruhodnými výsledky v nekosmickém sektoru.

Návštěvníci stánku „ESA Space Apps“ budou moci diskutovat s představiteli ESA i MST o možnostech využití kosmických technologií v jednotlivých oblastech jejich zájmu.

Kosmické technologie v nekosmickém prostředí

Kancelář programu transferu technologií ESA pozvala několik partnerů z průmyslového sektoru, aby představili své produkty a služby. Všechny samozřejmě musí splňovat základní podmínku: být produktem transferu kosmických aplikací.

Herrenknecht Trude Tunnel Machine
Truda: největší razící štít na světě.

Firma Astro- and Feinwerktechnik Adlershof vyvinula z technologie původně připravené pro misi Cassini-Huygens k Saturnu technologii pro studování seismiky v zemských vrstvách, která má umožnit zjišťovat geologické změny před razícími štíty v podzemí. Takto technologie „včasné výstrahy“ je nyní používána firmou Herrenknecht.

Tepelná ochrana na bázi křemíku a uhlíku, která byla vyvinuta firmou IABG pro kosmoplán Hermes zase našla uplatnění na vysoce účinných brzdových destičkách vyráběných firmou Brembo SGL Carbon Ceramic Brakes.

Společnost Tecnalia Research and Innovation zase vyvíjí automatický systém detekce pádu pro horolezce a pracovníky ve výškách, který je spojený s automatickou inteligentní asistenční službou. Že je tato technologie odvozena od družicového vybavení, jistě netřeba dvakrát zdůrazňovat.

Potrubí.

Znalosti, kterých v kosmických aplikacích dosáhla firma PiMON, zase vedly k vývoji inovativního monitorovacího systému plynového potrubí nebo rozvodů plynu, jenž využívá optická vlákna. Vibrace nebo další změny v celém potrubí – může jít jak o úniky, tak nelegální odběr – jsou okamžitě detekovány a reportovány zodpovědným osobám.

Speciální lůžka pro kuličková ložiska, která byla vyvinuta pro kosmické mise jako je například sonda BepiColombo k Merkuru, nyní nabízí firma AAC po pozemské uplatnění.

Firma FSI (Fire Suppression Inside) využívá technologii původně vyvinutou pro družici Proba-2 k tomu, aby zabránil přehřátí a následnému požáru v elektrických zařízeních jako jsou servery, přepínače, distribuční jednotky nebo záložní generátory.

Pro snadnou lokalizaci a monitorování osob, zvířat nebo nákladu vyvíjí firma „mobile life“ poziční monitorovací systém s bezdrátovými telemetrickými senzory založený na technologii GPS/Galileo.

'Down to Earth: How Space Technology Improves Our Lives'
Přenos kosmických technologií.

„Evropské kosmické programy jsou důležitými motory ekonomického pokroku – a tento efekt ještě roste, když jsou kosmické technologie přenesené do nekosmických systémů a sektorů,“ vysvětluje Werner Dupont z MST Aerospace.

MST je spoluorganizátorem expozice „ESA Space Apps“ stejně jako řídí síť ESA Technology Transfer Broker Network.

„Kosmické technologie si již nyní našly cestu do našich každodenních životů – například v automobilovém průmyslu, zdravotnictví nebo domácnostech. Často přitom ani netušíme, že je používáme.“

Stánek „ESA Space Apps“ bude na hannoverském výstavišti umístěný na pozici D56 v hale 2, a to od 23. do 27. dubna.

ESA zároveň bude mít stánek „ESA Career Info“ v hale 6 na pozici J24/40.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.