Kterak se chystají ESA a průmysl v budoucnu spolupracovat

22 květen 2012

ESA a průmysl si vytvořily za 35 let spolupráce velmi silné vazby. S tím, jak se časy mění, prochází tyto vztahy revizí – hledá se to, co funguje dobře, stejně jako to, co by mohlo být zlepšeno. Cílem je, aby spolupráce rostla.

Dne 10. května se v italském středisku ESA ESRIN ve Frascati uskutečnil poslední z řady workshopů. Jejich cílem byly „konzultace s průmyslem“ přičemž náplní každého workshopu bylo probrání celé řady důležitých otázek týkajících se spolupráce ESA, průmyslu a jednotlivých členských zemí.

Workshopů se zúčastnili odborníci ESA, představitelé členských zemí a zástupci organizací Eurospace, ESOA, EARSC, SME4Space, velkých a středních systémových integrátorů, dodavatelé, vybavení, operátoři a podnikatelé.

Během workshopů získali zástupci ESA zpětnou vazbu a komentáře od průmyslového sektoru, z nichž vyplynula celá řada závěrů a doporučení, které nyní budou probrány na závěrečné konferenci.

Závěrečná konference ve středisku ESTEC

Workshop týkající se veřejných zakázek.

ESA a Eurospace proto zvou představitele evropského průmyslu, aby se této akce zúčastnili. Konat se bude 29. května ve středisku ESTEC v nizozemském Noordwijku. Zde bude možná upozorňovat, ptát se nebo komentovat.

Během akce budou mít zástupci průmyslu možnost osobně se potkat a diskutovat s generálním ředitelem ESA Jeanem-Jacquesem Dordainem, řediteli jednotlivých sekcí a dalšími odborníky stejně jako se zástupci jednotlivých členských zemí.

Okruhy, které budou probírány, obsahují:

  • Schémata inovací technologií.
  • Inovace v partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public-Private Partnerships).
  • Inovace v návrzích kosmických zařízení a misích.
  • Celosvětovou konkurenceschopnost.
  • Konkurenceschopnost v institucionálních programech.
  • Průmyslová politika a konkurenceschopnost.
  • Politika zadávání veřejných zakázek; zadávání zakázek na základě cílů nebo požadavků uživatelů.
  • Dialog s průmyslem při přípravě veřejných zakázek.
  • Řízení rizik a fixní cena kontraktů.
  • Ochrana duševního vlastnictví a spravedlivý příspěvek versus přiměřená návratnost.

Jak se registrovat

K účasti na této důležité události je nutné se registrovat on-line skrze registrační stránku konference (odkaz v pravém sloupci).

Další informace

Lars Wedin
Industrial and Procurement Policy Officer
E-mail: lars.wedin @ esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.