Kypr podepsal Dohodu o spolupráci

Dohoda o spolupráci podepsaná s Kyprem
1 září 2009

Dne 27. srpna 2009 podepsal Kypr Dohodu o spolupráci s ESA. Cílem této smlouvy je vytvoření podmínek, které v budoucnu umožní ESA a Kypru intenzivnější spolupráci na společných projektech.

Ředitel ESA pro legislativní a externí záležitosti Peter Hulsroj a stálý sekretář Ministerstva komunikací a veřejných prací Kyperské republiky pan Michael Constantinides podepsali dohodu v Nikósii v přítomnosti Nicose Nicolaidese, ministra komunikací a veřejných prací.

Kontrakty a rozhovory s ESA začaly v roce 2005 skrze Kyperské velvyslanectví v Paříži. Po návštěvě delegace ESA v Nikósii v lednu 2009 bylo určeno právě Ministerstvo komunikací a veřejných prací jako partner pro další jednání. Jak ministr Nicolaides, tak stálý sekretář Constantinides vyjádřili svůj zájem být „aktivními partnery“ ESA v souladu s možnostmi a schopnostmi svého ostrova.

Kyperská vláda má rezervovanou pozici na geostacionární oběžné dráze nad 39 stupněm východní délky, která je nyní využívána družicí HELLAS-SAT II vlastněnou konsorciem Hellas-Sat Consortium Ltd. Hellas-Sat je společný podnik Kypru a Řecka, který provozuje dvě družicová řídící střediska: jedno v Nikósii a jedno v Athénách (Řecko).

Vytvořený byl také Poradní výbor, jehož úkolem by mělo být řešení záležitostí spojených s kosmonautikou. Skupina se skládá ze zástupců Kyperské univerzity (University of Cyprus), Frederickovy univerzity (Frederick University) a konsorcia Hellas-Sat, přičemž pracuje pod záštitou Ministerstva komunikací a veřejných prací. Toto ministerstvo je tak nyní zodpovědné za formulaci a implementaci národní kosmické strategie.

Experti ESA mají nyní pomoci identifikovat možné společné projekty. Otázky týkající se životního prostředí, jako třeba průzkum moří, jsou právě těmi oblastmi, kde by Kypr rád hrál, aktivnější roli. Jednou z dalších priorit prezentovanou ministrem a stálým sekretářem je také oblast vzdělávání.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.