Ladění systému Galileo: byl vyslaný první navigační signál

Družice Galileo IOV.
14 prosinec 2011

Evropský satelitní navigační systém Galileo zaznamenal další mezník, když poprvé začal vysílat svůj navigační signál.

První dvě družice systému Galileo odstartovaly do vesmíru 21. října. Aktuálně jsou uprostřed testovací kampaně, která je řízena z pozemní stanice Redu v Belgii. Cílem kampaně je ujistit se, že družice pracují tak, jak bylo plánováno a že se na nich start nikterak negativně nepodepsal.

Navigační signály systému Galileo budou jeden po druhém aktivované. V rámci přípravy na první vysílání byly palubní zesilovače zapnuty a „odplyněny“ – tedy zahřáty tak, aby se z nich uvolnily případné zbytkové páry, které by mohly negativně ovlivňovat operační provoz. Následovalo první vysílání.

Galileo spectrum
První testovací navigační signál systému Galileo.

Zapnutí hlavní antény jedné z družic Galileo v pásmu L (1200 až 1600 MHz) se uskutečnilo časně ráno v sobotu 10. prosince. Testovací signál byl první družicí systému vyslaný v režimu E1, který bude od první operační fáze v roce 2014 určený pro službu Galileo Open Service.

Síla signálu i jeho podoba byly přesně v očekávaných mantinelech. Právě podoba signálu je přitom obzvláště důležitá, protože jeho modulace je nastavena tak, aby byla zajištěna spolupráce s pásmem L1 amerického navigačního systému GPS. Jinými slovy: Galileo a GPS mohou pracovat společně.

Stanice Redu umístěná v Ardenském lese byla pro kampaň vybrána díky svým dlouhodobým zkušenostem s oživováním evropských telekomunikačních družic.

Anténa pracující v pásmu L o průměru dvaceti metrů v Redu byla připravena a netrpělivě čekala na signál. Tato parabola je přitom klíčovým prvkem testování systému Galileo, neb je schopná s vysokou přesností monitorovat kvalitu a podobu navigačních signálů – ačkoliv se cílový satelit pohybuje na oběžné dráze ve výšce 23 222 km. Dále je zde vysílací anténa v pásmu C pro testy přenosu signálu směrem ke družici – a konečně i vysílač UHF, který slouží k testování vysílání vyhledávacího a záchranného signálu.

Galileo IOT antenna at Redu
Dvacetimetrová parabola v Redu.

Stanice Redu je symbolickým geografickým středem celoevropského úsilí. Monitorování a řízení družic se děje ze specializovaného řídícího střediska Galileo v německém Oberpfaffenhofenu nedaleko Mnichova. Řízení navigačního signálu pak probíhá z druhého střediska v italském Fucinu.

Testovací kampaň bude až do konce letošního roku zaměřena na první družici. Ke druhé se pozornost obrátí počátkem roku 2012. Cílem pak je mít do jara dokončené testování na oběžné dráze.

O systému Galileo

Galileo
Tým Galileo v Redu.

Systém Galileo je společným projektem Evropské komise a ESA, přičemž jeho cílem je poskytnout Evropě nezávislý globální družicový navigační systém.

Galileo přináší nejlepší kdy do vesmíru vyslané atomové hodiny určené k navigaci – jejich přesnost je plus mínus jedna sekunda za tři milióny let – společně se silným vysílačem schopným celosvětově poskytovat přesná navigační data.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.