Led pohřbený v horách na Marsu

Pohoří Phlegra Montes na Marsu.
2 prosinec 2011

Nové snímky pořízené sondou Mars Express ukazují pohoří Phlegra Montes: oblast, kde radarová pozorování naznačují rozsáhlou podpovrchovou přítomnost vodního ledu. Teoreticky by se tak zde mohly nacházet zásoby vody pro kosmonauty, kteří v budoucnu zamíří na Mars.

Phlegra Montes je oblastí mírně zvlněných pohoří a hřebenů na Marsu. Nachází se mezi severovýchodní částí sopečné oblasti Elysium a táhne se až k severním nížinám. Najdeme je tedy zhruba mezi 30. a 50. stupněm severní šířky.

Vlastní hory přitom pravděpodobně nejsou vulkanického původu, ale vytvořily je tektonické síly, které k sobě „přimáčkly“ rozdílné povrchové oblasti.

Nejnovější snímky ze stereoskopické kamery na sondě ESA Mars Express nyní umožňují provést podrobnou prohlídku oblasti a ukazují, že prakticky každá hora je obklopena „valy zvětralé horniny“ (anglicky Lobate Debris Aprons, LDA, český ekvivalent neexistuje – pozn. překladatele) - zaoblenými útvary, které se v těchto oblastech typicky nacházejí kolem planin a pohoří.

Předchozí průzkum ukázal, že tento materiál se během let sesunul z úbočí hor – ze všeho nejvíce tak připomíná kamennou tříšť, která pokrývá ledovce v Evropě.

Proto asi není neoprávněné se domnívat, že se podzemní ledovce mohou nacházet i v této oblasti.

Pohoří Phlegra Montes v širším kontextu.

Tento výklad je navíc podpořený radarovými snímky sondy NASA MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), která je schopná „nahlédnou“ pod povrch planety Mars.

Radarové záběry totiž ukazují, že LDA jsou jasně spojené s přítomností vodního ledu – ten se může nacházet už v hloubce pouhých dvaceti metrů.

Další důkazy relativně nedávné tvorby ledovců můžeme najít uvnitř dopadových kráterů v této oblasti. Ty byly kdysi dávno zaplněny sněhem, který se postupem doby na dně kráterů proměnil ve vrstvu ledu následně zavátou prachem.

Uprostřed snímku je pak vidět několik ledovcových proudů.

Je všeobecně přijímáno, že tyto ledovce nacházející se ve středních zeměpisných šířkách vznikaly v průběhu různých období během několika set miliónů let. A to v době, kdy byla polární osa planety Mars výrazně jiná od dnešní polohy: díky tomu na planetě panovaly zcela jiné klimatické podmínky.

Všechna tato pozorování tak podtrhují závěr, že bezprostředně pod povrchem v oblasti Phlegra Montes se nachází rozsáhlé zásoby ledu. Pokud se je podaří potvrdit, mohly by se tyto ledovce stát zdrojem vody pro budoucí kosmonauty na Rudé planetě.

Pohoří Phlegra Montes.
Výšková mapa pohoří Phlegra Montes.
Pohoří Phlegra Montes ve vysokém rozlišení.
Pohoří Phlegra Montes v perspektivě.
Pohoří Phlegra Montes v perspektivě.
Pohoří Phlegra Montes ve 3D.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.