Ledovcová mise ESA ožívá

Předávání „klíčů“ k misi CryoSat.
22 listopad 2010

Přebírací fáze družice ESA CryoSat se nyní uzavřela – a mise byla oficiálně předána do rukou operačního týmu. Tento milník znamená počátek operačního provozu družice, která má dodávat data o síle ledu a jejích proměnách v čase, abychom mohli lépe pochopit dopad klimatických změn (nejen) na polární oblasti.

Předávací ceremoniál proběhl 19. listopadu 2010 ve středisku ESA ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v Nizozemsku. V jejím průběhu došlo k předání zodpovědnosti za misi CryoSat-2 z rukou projektového manažera Richarda Francise do rukou manažera letového Tommase Parrinella. Richard Francis byl u kormidla celého projektu už od roku 2006. Tedy od okamžiku, kdy bylo po havárii nosné rakety rozhodnuto družici postavit znovu. Jeho zkušenost s projektem však má hlubší kořeny, které vedou až do roku 1999, kdy byla mise CryoSat vybrána do řady satelitů Earth Explorer. Tehdy u ní působil jako systémový manažer.

Polární oběžná dráha družice CryoSat-2.

Dr. Francis při této příležitosti uvedl: „Předávací fáze jasně ukázala, že ve družici CryoSat máme skutečně kvalitní systém. Což je velká pocta pro celý tým. Předáním družice Tommasovi a zahájením operační fáze letu byl dosažený další významný mezník projektu.“

„Ačkoliv jsem osobně naplněný smutkem, protože dnešek pro mě znamená konec formálního zapojení do tohoto úžasného projektu, Tommaso přebírá misi ve vynikající kondici a já jsem přesvědčený, že z ní dokáže vyždímat maximum.“

Družice CryoSat byla vypuštěná v dubnu 2010, přičemž až dosud procházela kontrolní a přebírací fází – ta je velmi důležitá, protože zajišťuje, že vlastní satelit, jeho přístroje, předávání a zpracování dat jsou zcela v pořádku.

S tím, jak toto období skončilo, vstoupila mise do své další fáze – do fáze využívání. Začala tak předávat kritická data o síle ledu (a jejích proměnách v čase) vědecké komunitě.

Tommaso Parrinello nyní drží „klíče“ od mise a je zodpovědný za využívání získaných dat, kterýžto úkon řídí středisko ESA ESRIN ve Frascati (Itálie). Jeho zodpovědnost pokrývá provoz i údržbu systému stejně jako dodávku a zpracování vědeckých dat.

CryoSat measures the freeboard of floating sea ice.
CryoSat během měření volného oceánského ledu.

Družice přitom bude monitorována, řízena a kontrolována ze střediska ESA ESOC (European Space Operations Centre) v německém Darmstadtu.

Na předávacím ceremoniálu mise CryoSat uvedl Dr. Parrinello: „Jsem velmi poctěn, že mi byla svěřena zodpovědnost za tuto důležitou misi, která hraje klíčovou roli našem poznání toho, jak se mění klima na naší planetě.“

„Dosavadní zkušební provoz ukázal, že jak družice, tak její pozemní segment jsou ve výtečném stavu. Už teď se proto těšíme, až budeme moci dodat vědecké obci. Počítáme, že se tak stane už příští měsíc. A stejně netrpělivě očekáváme první výsledky ze zpracovaných dat.“

Polar ice
Polární led.

CryoSat je první evropská mise určená k monitorování ledových polí na Zemi. Nese sofistikovaný radarový výškoměr, který je schopen měřit sílu ledového příkrovu s přesností na centimetry. Z dlouhodobého hlediska pak umožňuje monitorovat změny v síle ledu, a to zvláště na okrajích rozlehlých ledovců, které pokrývají Grónsko a Antarktidu.

Kromě informací o celkové ploše ledových polí může družice CryoSat sledovat změny objemu světových ledových zásob, což povede k lepšímu pochopení vztahů mezi množstvím ledu a klimatickými změnami.

Earth Explorers
Pochopit planetu Zemi.

Současné uvedení družice do operačního provozu není důležitým milníkem pouze pro CryoSat, ale zároveň pro celý program sledování Země, který realizuje ESA. Po startech gravitační družice GOCE a vodní SMOS je CryoSat třetím zařízením třídy Earth Explorer, které se na oběžné dráze stalo operační.

Pokud bychom se pak podívali do budoucnosti, ESA připravuje celou řadu misí dálkového průzkumu Země, které jsou v různých fázích přípravy a které se do vesmíru vydají v nejbližších dvou letech. Jedná se například o průzkumníka zemského magnetického pole Swarm nebo několik družic ze série Sentinel.

Tyto mise se mají významným způsobem podílet na poznání toho, jak přesně Země a její mechanismy fungují, stejně jako nám mají pomoci lépe poznat, jak se klimatické změny promítají do životního prostředí.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.