Mars Express odhaluje naváté oblasti na Marsu

Část oblasti Syrtis Major.
3 únor 2012

Nové snímky pořízené meziplanetární sondou ESA Mars Express ukazují oblast Syrtis Major na Rudé planetě. Kdysi jsme se domnívali, že tato oblast bývala mořským dnem, dnes se spíše kloníme k názoru, že je původu vulkanického – ovšem miliardy let stará.

Syrtis Major je pozorovatelná i ze Země, a to s pomocí relativně malých dalekohledů: téměř kruhová tmavá oblast zabírá celkovou plochu 1300 krát 1500 kilometrů.

Oblast objevil již v roce 1659 Christiaan Huygens. Jejího opakovaného sledování pak využil k prvnímu stanovení délky místního dne (solu) na Marsu.

Dříve jsme se domnívali, že šlo o mořskou oblast s opakovaným vzestupem i poklesem hladiny, která tak vytvořila ráz krajiny.

Nyní jsme ale přesvědčeni, že oblast má vulkanický původ. A že pod změnami dříve připisovaným působení vody jsou prach a písek, které navál vítr.

Oblast Syrtis Major v širším kontextu.

Nově zveřejněné fotografie oblasti Syrtis Major získané sondou ESA Mars Express ukazují lávové potoky, které zaplavily starší oblasti a které za sebou zanechaly tzv. buttes – izolované kopce se strmými stěnami, které byly příliš vysoké na to, aby se jich proudy lávy dotkly.

Lze je identifikovat díky světlejším barvám a erozi – a u některých se dokonce dají najít stopy po starých údolích.

Na snímcích jsou také vidět jednotlivé proudy lávy a zaplněné či polozaplněné krátery. Vysledovat se také dá převládající směr větrů: rozložením světlejšího prachu a tmavšího písku v nebo kolem kráterů a kopců se strmými stěnami. Zvláště výrazně je tento jev pozorovatelný u menších kráterů.

Největší kráter na snímcích má menší středový vrcholek a obsahuje pole písečných dun s tmavými dunami ve své východní části.

Množství a velikost pozorovatelných kráterů mohou být ve sluneční soustavě použity k datování stáří povrchu, protože krátery se postupem času hromadí. Díky tomu se dá usuzovat, že oblast na Marsu je starší, než tři miliardy let.

Jednotlivé objekty v oblasti Syrtis Major.
Výšková mapa oblasti Syrtis Major.
Oblast Syrtis Major ve vysokém rozlišení.
Oblast Syrtis Major v perspektivním pohledu.
Oblast Syrtis Major v perspektivním pohledu.
Oblast Syrtis Major v perspektivním pohledu.
Oblast Syrtis Major v perspektivním pohledu.
Oblast Syrtis Major ve 3D.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.