Mezinárodní úmluva „Vesmír a katastrofy“ otevírá dveře všem

20 září 2012

Mezinárodní úmluva, v jejímž rámci je zajišťovaná včasná dostupnost dat o katastrofách odpovídajícím autoritám, nyní začala nabízet „Univerzální přístup“ k informacím nezbytným pro krizové řízení. Její pozice na celosvětovém krizovém řízení tak opět posílila.

Úmluva, kterou založily ESA společně s francouzskou a kanadskou národní kosmickou agenturou, je mezinárodním dokumentem řešícím spolupráci mezi vlastníky a provozovateli kosmických misí dálkového průzkumu Země na straně jedné, a mezi autoritami majícími za cíl řešit zvládání katastrof na straně druhé. Cílem úmluvy je zajistit rychlý přístup k družicovým datům v případě jakékoliv přírodní nebo technické katastrofy.

Díky úmluvě se v nedávné době podařilo rychle vytvořit mapy a podle nich řídit záchranné práce například v lednu 2010 po zemětřesení na Haiti, v únoru 2011 po zemětřesení na Novém Zélandu a v březnu 2011 po zemětřesení a následném tsunami v Japonsku.

Mapování škod po tsunami.

Mezinárodní úmluva, která staví na desítkách let úspěšného předávání dat o mimořádných situacích odpovídajícím autoritám, nyní svá dveře otevírá ještě více.

Úmluva totiž nyní přijala princip univerzálního přístupu: jakákoliv národní agentura zodpovědná za zvládání kritických situací nyní může požádat o přístup k datům potřebným pro rychlou reakci. Určité postupy sice budou muset být dodrženy, ale zainteresovaná země již nebude muset být členskou zemí úmluvy.

Univerzální přístup rozšiřuje možnosti využití dat z dálkového průzkumu do dalších států – tedy mimo hranice čtrnácti členských zemí úmluvy – které dosud nemohly přímo využívat služeb úmluvy v případě nouze.

Národní agentury pro zvládání katastrof mající zájem o přístup k datům z Úmluvy musí vyplnit registrační formulář. Celý aplikační proces je popsaný v brožuře Universal Access Information Brochure. Ta je dostupná společně s registračním formulářem.

Standardní postup v souladu s operačními pravidly úmluvy následně ověří oprávněnost národních autorit přistupovat k datům v případě mimořádné situace.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.