Mezinárodní vize pro kosmický průzkum

Druhá mezinárodní konference o kosmickém průzkumu.
22 říjen 2010

Společná vize kosmického průzkumu dostává tento týden ostřejší podobu. Stalo se tak poté, co se evropští ministři, představitelé kosmického průmyslu a zástupci mezinárodních organizací sešli, aby diskutovali možnosti týkající se dalšího průzkumu vesmíru.

Důležitost setkání podtrhuje fakt, že se 21. října na Mezinárodní konferenci o kosmickém průzkumu sešlo více než 150 osob z 32 zemí (osm z nich bylo mimoevropských). Zastoupena je většina z mezinárodních kosmických agentura, ESA, Evropská komise, členové Evropského parlamentu, vědečtí a průmysloví specialisté.

Second International Conference on Space Exploration
Druhá mezinárodní konference o kosmickém průzkumu.

Konference dospěla k jednotnému závěru, že je zapotřebí rázně jednat, aby byla zajištěna odpovídající budoucí role evropského kosmického průzkumu. Bylo konstatováno, že kosmický průzkum je základním prvkem inovací, vývoje nových technologií a zajišťuje vědecké objevy – kromě toho je ale též politickým a globálním úsilím.

Díky konstruktivní atmosféře byla konference uzavřena společným rozhodnutím, že je nutné aktivně konat ve čtyřech hlavních oblastech – s přihlédnutím k potřebám Evropy (viz odkaz v pravém sloupci).

Second International Conference on Space Exploration
Generální ředitel ESA Jean-Jacques Dordain.

Všechny delegace se také shodly, že se v příštím roce sejdou v Itálii na prvním setkání na nejvyšší úrovni, aby mohly společně pracovat na budoucí podobě kosmického výzkumu.

Stávající konference na ministerské úrovni byla spoluorganizována belgickým předsednictvím EU, Evropskou komisí, italským předsednictvím výboru ESA a samotnou ESA.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.