Mise Sentinel-2 pod drobnohledem

Lesní pokryv v Gabonu.
4 květen 2012

Úžasný potenciál připravované družice ESA Sentinel-2 se dostal do centra pozornost na sympóziu, které se uskutečnilo v Itálii. Specialisté zkoumali především, jak mohou z možností satelitu vytěžit co nejvíce pro současné i budoucí projekty, při nichž potřebují data z dálkového průzkumu Země.

Vlhké tropické klima v Gabonu je živnou půdou pro lesy, které pokrývají 85 procent povrchu země. Díky tomu se staly druhým nejvýznamnějším produktem národního hospodářství – a odlesňování se tak stává předmětem obav.

Projekt Forest Monitoring Reducing Emissions from Deforestation and Degradation běžící v rámci iniciativy GMES (Global Monitoring for Environment and Security) mapuje odlesňování v Gabonu v letech 1990 až 2010. Využívá přitom data z družice NASA Landsat.

Jenomže právě silná oblačnost nad rovníkovou Afrikou způsobuje, že většina snímků z oběžné dráhy je nepoužitelných.

Zatímco družici Landsat trvá 1,5 až 3,5 roku, než pořídí snímky celé země, budoucí Sentinel-2 by to měl zvládnout za méně než rok – a to i zásluhou častějších přeletů nad cílem.

Budoucí monitorování zemského pokryvu satelitem Sentinel-2 bylo jen jedním z témat, která se probírala v rámci sympózia Sentinel-2 Preparatory Symposium. To se konalo na půdě střediska pro dálkový průzkum Země ESRIN ESA v italském Frascati.

Simulace snímku z družice Sentinel-2.

Další diskutované aplikace představují lesnictví, zemědělství, kartografii a mapování ledovců či mokřadů.

„Sentinel-2 zaplní mezeru jak z hlediska výzkumného, tak z pohledu operačního,“ komentuje programový vedoucí projektu SEIS (Shared Environmental Information System) při ESA Chris Steenmans.

„V současné době musíme pracovat se zlomky družicových dat, takže včasné a stabilní informace z mise Sentinel-2 se pro nás stanou opravdu důležitými. Družice také doplní další probíhající pozorování země na globální úrovni.

Satelit Sentinel-2 s plánovaným datem startu v příštím roce je první z pěti zamýšlených misí Sentinel, které ESA vyvíjí pro program GMES.

Skrze GMES budou mít politici přístup ke spolehlivým, včasným a přesným informacím o skutečném stavu prostředí stejně jako budou moci lépe porozumět a vyhodnocovat dopady klimatických změn na naši společnost.

Na současném sympóziu vystoupil také ředitel vědeckých a strategických programů v rakouské Národní skupině pro dálkový průzkum Země Medhavy Thankappan. Představil národní mapu zemského pokryvu založenou na datech získaných během osmi let sběru.

Sentinel-2
Družice Sentinel-2.

Data se stanou základem pro monitorování rakouských vodních zdrojů, zemědělských postupů, eroze půdy a stupně zalesnění.

„Dalším krokem bude aktualizovat informace o zemském pokryvu skrze konzistentní zdroj dat – tedy posunout se od mapování k monitorování,“ doplňuje Medhavy Thankappan.

„Chtěli bychom také získat větší rozlišení dat – a právě to nám mise Sentinel-2 nabídne.“

Díky vysokému rozlišení desetimetrových detailů a šíři záběru 290 km budou moci být globální produkty z mise Sentinel-2 aplikované také (či především) lokálně.

Projekt se bude řídit politikou DSP (Sentinel Data Policy), která zajišťuje plný a otevřený přístup ke všem datům získaným pěti nadcházejícími misemi Sentinel.

Účastníci sympózia ovšem vyjádřili svoji obavu nad uspořádáním poskytovaných dat.

„Sentinel-2 je jako splněný sen pro komunitu vědců zabývajících se dálkovým průzkumem lesů,“ vysvětluje profesor Tuomas Häme z finského výzkumného střediska VTT.

„Je proto nanejvýš důležité, aby byla data z mise ke všem potenciální uživatelům dopravena maximálně jednoduše a rychle skrze svobodnou a otevřenou platformu sdílení informací.“

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.