Na základě konsenzu z Ministerské rady ESA z listopadu 2012 byla vybrána základní konfigurace rakety Ariane 6

Takto by měla Ariane 6 vypadat
9 červenec 2013

V listopadu 2012 se evropští ministři zodpovědní za kosmické aktivity setkali v italské Neapoli a odsouhlasili zahájení přípravných prací na nosné raketě budoucí generace, na Ariane 6.

Cílem Ariane 6 je udržet garantovaný nezávislý přístup do vesmíru pro Evropu stejně jako minimalizovat provozní náklady a potřebu podpory při využívání.

Požadovaný výkon pro nový dopravní prostředek je 3 až 6,5 tuny na dráhu přechodovou ke geostacionární (GTO, Geostationary Transfer Orbit), což pokrývá jak komerční, tak vládní potřeby. Vítězná konfigurace má označení PPH – to symbolizuje použití dvou stupňů na pevné pohonné látky a kryogenního pohonu ve stupni horním.

Ministři také požadovali, aby nový nosný prostředek využíval co nejvíce technologií z nového kryogenního restartovatelného horního stupně z Ariane 5 ME.

Vývoj

Sedm měsíců po rozhodnutí Ministerské rady ESA představil projektový tým ESA s podporou francouzské kosmické agentury CNES finální koncept nosné rakety, která se má stát středobodem evropské kosmické flotily po roce 2020.

Koncept byl zvolený po šesti měsících studií provedených hlavními průmyslovými partnery (firmy Astrium, Avio, Herakles za podpory společností Safran, MT Aerospace a dalších) na základě kontraktu ESA, který byl v plně v souladu s výše uvedeným ministerským rozhodnutím.

Výběr konfigurace byl provedený na základě obecné shody a založený na následujících kritériích: cena provozu, doba realizace a vývojové náklady.

Raketa Ariane 6 bude těžit z pokroku evropského průmyslu na poli pevných a kryogenních pohonných látek, konstrukcí, systémů, avioniky, pozemního segmentu a provozu v programech Ariane a Vega.

Vybrána základní konfigurace

Vítězný koncept rakety Ariane 6

Vybraná varianta „Multi P linear“ je založena na spodní části tvořené čtyřmi motory: každý nese zhruba 135 tun pevného paliva, čímž těží z vývoje rakety Vega. Paralelní uspořádání tří motorů bude fungovat jako první stupeň, zatímco čtvrtý bude umístěný nad nimi jako stupeň druhý.

Třetí stupeň bude představovat upravenou verzi horního stupně rakety Ariane 5 ME vybavenou motorem Vinci a specifickými nádržemi pohonných látek.

Aerodynamický kryt o průměru 5,4 metru bude schopen pojmout družice o stejném objemu jako Ariane 5.

Kroky k říjnu 2013

Dalším krokem budou konzultace ESA s průmyslovými partnery, díky nimž budou shromážděny nápady na realizaci jednotlivých komponent nového systému. Průmyslu bude přitom ponechána maximálně volná ruka při plnění zadaných podmínek.

Konsolidace stávající Fáze A bude završena předběžnou revizí požadavků PRR (Preliminary Requirements Review) v říjnu 2013.

Rozhodnutí přijatá na ministerské radě ESA v listopadu 2012 budou naplněna bezezbytku a včas.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.