„Navipedia“: referenční zdroj know-how družicové navigace

5 duben 2012

Oblast satelitní navigace se rozvíjí nebývalou rychlostí. A to takovou, že informace v tištěných publikacích nestačí udržovat svou aktuálností tempo se skutečným stavem věcí. ESA proto uvádí svůj nový zdroj postavený na principu Wiki – Navipedii. Jedná se zároveň první otevřený „Wiki“ zdroj, který ESA uvolnila pro veřejnost.

ESA se připravuje na vypuštění dalších družic řady Galileo, pozemní využití družicové navigace rapidně roste, ostatní globální satelitní navigační systémy (Global Navigation Satellite Systems, GNSS) se rozvíjejí a nové aplikace družicové navigace se objevují každý den. Navipedia tak přichází v tu nejlepší chvíli.

Napsána a zrecenzována skutečnými odborníky, Navipedia obsahuje více než čtyři sta článků, které pokrývají základní principy satelitní navigace, seznamují s principem fungování přijímačů, přinášejí přehled a srovnání různých dnes dostupných systémů stejně jako služeb a aplikací spojených s GNSS.

Systém Galileo bude tvořit třicet družic.

„Informace o GNSS jsou roztroušené po celém internetu a navíc jsou ne vždy zcela technicky korektní,“ vysvětluje vedoucí operací a rozvoje systému Galileo v ESA Guenter Hein. „Stejně tak jsme si všimli, že mnoho publikací věnovaných problematice GNSS velmi rychle zastarává.“

„Když jsme pak vzali v potaz extrémně dynamickou povahu dnešního GNSS světa, dospěli jsme k názoru, že vznik jednoho důležitého bodu o problematice GNSS ve stylu Wiki můře představovat ohromný přínos pro celou komunitu.“

„Nová webové stránka je vytvořena tak, aby sloužila širokému spektru uživatelů od GNSS institucí přes průmysl a akademickou obec až po nejširší veřejnost mající zájem o informace,“ doplňuje Javier Ventura-Traveset, který byl zodpovědný za vývoj Navipedie a který je zároveň zodpovědný za řízení vzdělávacích aktivit souvisejících s GNSS v ESA.

„Články v Navipedii jsou proto rozděleny do tří úrovní: základní, střední a pokročilá. Jejich cílovou skupinou jsou jak velmi dobře informovaní GNSS specialisté, tak nejširší veřejnost. Jsem přesvědčený, že se Navipedia stane skvělým nástrojem pro propagaci a podporu vzdělávání na poli GNSS v Evropě.“

Javier Ventura-Traveset.

Mezitím čím dál více evropských letišť využívá systém EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), který zvyšuje přesnost amerického navigačního signálu GPS při přistávání letadel a další kritických aplikacích. Další země na světě pak přicházejí s vlastními globálními i místními navigačními systémy.

Prvotní verze Navipedie vznikla za pomoci odborníků na GNSS a za podpory společnosti GMV, která na tuto práci získala kontrakt. Svůj podíl práce ale odvedlo i několik evropských univerzit (zejména University Polytechnic of Catalonia) a interní tým navigačních expertů v ESA.

Díky konceptu Wiki („What I know is“ – „Co já vím, je...“) je nyní možné, aby základní webový obsah editovali i externí uživatelé.

„Nyní jsme dosáhli kritického množství technického obsahu, takže jsme se rozhodli otevřít Navipedii pro nejširší veřejnost,“ dodává Javier. „Očekáváme, že se do projektu zapojí odborníci na GNSS z celého světa. Samozřejmě, že zodpovědnost za obsah ale zůstane na technické skupině ESA, která bude zajišťovat, že technické informace budou vždy spolehlivé a správné.“

Beta verze Navipedie byla představena 14. března na konferenci Munich Satellite Navigation Summit.

„ESA se angažuje na poli GNSS technologií už více než čtvrt století a dnes se podílí na vývoji plus nasazení systémů EGNOS i Galileo,“ dodává Guenter. „Díky tomu se ESA může pochlubit unikátními technickými znalostmi, které můžeme díky Navipedii sdílet, a tak podporovat znalost o GNSS po celé Evropě.“

Pro návštěvu Navipedie je možné použít odkaz v pravém sloupci.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.