Návratové zařízení ESA se připravuje na test v roce 2013

IXV
Experimentální zařízení IXV
21 červen 2011

ESA a firma Thales Alenia Space Italia dnes na pařížském aerosalónu oznámily uzavření smlouvy na vývoj a výrobu experimentálního návratového zařízení IXV (Intermediate eXperimental Vehicle). To by se mělo dočkat letu v roce 2013.

Evropský zájem vytvořit kosmickou loď schopnou automatického návratu z oběžné dráhy je základním stavebním kamenem pro širokou paletu kosmických aplikací – včetně dopravních systémů, průzkumných misí nebo robotické obsluhy kosmických zařízení.

Tohoto cíle bude dosaženo právě se zařízením IXV, které představuje další krok vpřed po letu demonstrátoru ARD (Atmospheric Reentry Demonstrator) v roce 1998. IXV ale bude mít větší možnost manévrování, tudíž nabídne i přesnější přistání – má se stát krokem na cestě k vývoji evropské návratové kapacity, aby na minimální míru snížil jeho riziko.

Zařízení IXV na cestě do vesmíru

Pomocí nové rakety ESA Vega má být po startu z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně zařízení IXV vyneseno na suborbitální dráhu: z ní se ovšem vrátí stejným způsobem, jako by se vracelo z mise na nízkou oběžnou dráhu. Při této příležitosti budou testovány a kvalifikovány nové technologie jako například pokročilé keramické destičky nebo ablativní tepelná ochrana.

Dvoutunové vztlakové těleso dosáhne výšky 450 km, kde se bude pohybovat téměř orbitální rychlostí 7,5 km/s. Během svého supersonického a supersonického letu bude shromažďovat velké množství dat. Let bude řízený jak pomocí malých raketových motorů, tak aerodynamickými klapkami.

Těleso má zakončit svůj let na padácích přistáním do Tichého oceánu, kde bude nalezeno, zachráněno a předáno k poletové analýze.

Detailní návrh mise stejně jako kritické technologie jsou již dnes připraveny. Aktuálně podepsaná smlouva tak pokrývá výrobu tělesa, jeho montáž, integraci a otestování.

Stejně tak smlouva umožňuje zahájení prací na pozemní sledovací síti včetně střediska řízení letu, vývoje parametrů pro telemetrické pozemní stanice, anténní systémy nebo komunikační síť.

Podpis dohody na výrobu IXV

Formální odsouhlasení podepsaného kontraktu by mělo nastat koncem června na setkání Výboru průmyslové politiky ESA.

„Necelé dva roky poté, co ESA začala u průmyslových partnerů poptávat aktivity spojené s projektem IXV, máme za sebou pozoruhodný pokrok. Podařilo se realizovat všechny přípravné práce včetně úspěšné revize Critical Design Review. Takže nemáme žádný důvod k obavám, že by zařízení nebylo připraveno během dvou let,“ komentuje ředitel pro nosné rakety ESA Antonio Fabrizi.

„Dnešní dohoda potvrzuje, že ESA ruku v ruce s průmyslem je odhodlána dodržet hutný rozpis a připravit zařízení k letu v roce 2013.“

„Díky dohodě se mise stane realitou, a to v krátkodobém horizontu. Její úspěch poskytne Evropě cenné znalosti o návratových systémech – stejně jako nabídne v reálných podmínkách ověření nových funkčnosti nových technologií. To vše je nezbytné pro podporu budoucích plánů ESA, mezi nimiž nechybí ani návraty zařízení z nízké oběžné dráhy,“ dodává projektový manažer IXV Giorgio Tumino.

„Z dlouhodobého hlediska pak má IXV položit základy pro další mise zvažované členskými státy ESA, jako je znovupoužitelná loď pro zajištění provozu a obsluhy různých zařízení ve vesmíru s tím, že její návrat by probíhal na pevninu.“

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.