Nový mezinárodní standard pro připojování kosmických lodí

Approaching ISS
19 říjen 2010

Partneři zapojení do programu Mezinárodní kosmické stanice se shodli na novém standardu pro stykovací systémy, které umožní i zachytávání přilétajících kosmických lodí. Dohoda umožňuje realizaci celé široké palety kompatibilních, ovšem nikoliv nutně identických, mechanismů pro připojování kosmických lodí. První verze dokumentace Interface Definition Document bude uvolněna 25. října letošního roku.

Mezinárodní standard pro připojovací systémy (International Docking System Standard, IDSS) představuje detailní návod pro spojování jednotlivých kosmických lodí dohromady. Staví přitom na ruském systému APAS (Androgynous Peripheral Attachment System) používaném například americkými kosmickými raketoplány pro pevné spojení a zároveň na nových vlastnostech hladké připojení vyvinutými nově NASA a ESA. Agentury a organizace si budou moci svobodně vybrat přesné vlastnosti stykovacího rozhraní.

Stykovací uzel, který vyvinula ESA.

„Standard IDSS je úžasným příkladem mezinárodní spolupráce. Našli jsme společnou řeč pro stykovací systémy v podobě stejných ´slov´, která budou přímo ve vesmíru skládána společně,“ uvádí ředitelka pilotovaných letů ESA Simonetta Di Pippo.

„Stykovací standard posunuje hranice k opravdovému globálnímu kosmickému úsilí. Stejně tak učiní setkávací operace kosmických lodí rutinními a eliminuje tak kritické problémy na cestě ke společným kosmickým aktivitám.“

„Dnes je naše budoucnost ve vesmíru více otevřená, než kdykoliv dříve. ESA se zapojila do vývoje tohoto standardu od prvotní sestavení pracovní skupiny a výrazně přispěla k vytvoření dokumentu definujícího standardní rozhraní. Několik let jsme pracovali na vývoji mechanismu IBDM (International Berthing Docking Mechanism) a jsme rádi, že IBDM je kompatibilní s tímto novým mezinárodním stykovacím standardem,“ dodává Simonetta Di Pippo.

Otevřený a flexibilní standard

Space Shuttle's orbital docking system
Stykovací systém na kosmickém raketoplánu.

Prvotní definiční dokument IDSS bude uvolněný dne 25. října 2010. Bude obsahovat předběžný popis fyzických vlastností a provozních zatížení na standardní stykovací rozhraní.

Na dalším vylaďování technické dokumentace se budou nadále podílet technické týmy z pěti partnerských organizací na projektu ISS. Jde o ESA, NASA, Roskosmosu, JAXA a CSA, které jsou zastoupeny v koordinační radě, kde mají na starost rozdělení aktivit mezi jednotlivými partnery.

Dokument přesně definující nové rozhraní je od 25. října 2010 k dispozici na adrese:
www.internationaldockingstandard.com

Pro další informace prosím kontaktujte:

Marco Caporicci
Tel: +31 71 56 54873
Email: Marco.Caporicci@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.