Oblast Melas Dorsa v celé své kráse.

Oblast Melas Dorsa odhaluje komplexní geologickou historii Marsu

5 červenec 2012

Sonda ESA Mars Express se zaměřila na oblast nacházející se na planetě Mars jižně od známého kaňonu Valles Marineris. Její nejnovější fotografie ukazují širokou paletu tektonických a dopadových útvarů.

Dne 17. dubna meziplanetární sonda nasměrovala svoji stereoskopickou kameru pracující ve vysokém rozlišení na oblast Melas Dorsa planety Mars. Tato oblast se rozkládá na vulkanické vrchovině Marsu mezi Sinai a Thaumasia Plana, nějakých 250 kilometrů jižně od Melas Chasma. Samotná Melas Chasma je přitom součástí říčního systému Valles Marineris.

Snímek ukazuje vrásčité hřebeny, některé s neobvyklými křížícími se prasklinami a eliptický kráter obklopený vyvrženou hmotou ve tvaru motýla, který má zvláštní – jakoby tekutý – vzhled.

Pohled na jeden z dopadových kráterů v oblasti Melas Dorsa.

Eliptické krátery jako tento s průměrem šestnáct kilometrů jsou formované v okamžiku, kdy asteroidy nebo komety dopadnou na povrch planety pod velmi mírným úhlem.

Vědci se přitom domnívají, že neobvyklý tekutý vzhled může poukazovat na přítomnost podpovrchového ledu, který se při dopadu částečně roztavil. Následné dopady vytvořily množství menších kráterů v okolí.

Detailní záběr na zasypaný kráter.

V horní části uprostřed snímku je pak viditelná hrana dalšího velkého kráteru. Ten ale vypadá, že byl z větší části „pohřbený“ během nějaké dávné epochy vulkanickým prachem a popílkem.

Díky tomu je jeho jakékoliv detailní prozkoumání prakticky nemožné. Nicméně v jeho středu jsou vidět usazeniny, které by nám mohly napovědět o složení vulkanického materiálu, který jej pohřbil.

Topografie oblasti Melas Dorsa.

Na celém snímku pak lze vidět několik výrazných prasklin. Tyto vznikly, když horizontální tlaky v kůře zapříčinily její vydutí vzhůru.

Nalevo jsou pak vidět praskliny rozdělené dalšími zlomy. Ty vznikly v pozdější epoše vlivem různých tektonických fází zodpovědných za vznik celé oblasti.

Oblast Melas Dorsa v širším kontextu.
Melas Dorsa ve 3D.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.