Pátý start Ariane-5 v roce 2011

Start Ariane-5 k letu VA204
21 září 2011

Dnes večer odstartovala z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně nosná raketa Ariane-5 na let, během něhož dopravila na stanovenou oběžnou dráhu dvojici telekomunikačních družic: Arabsat-5C a SES-2.

Vzlet šedesáté mise Ariane-5 s označením VA204 nastal ve 23:38 h středoevropského času (21:38 h GMT; 18:38 h místního). Dosažená oběžná dráha měla hodnotu perigea 249,6 km, hodnotu apogea 35957 km a sklon k rovníku dva stupně.

Družice byly uvolněny na své přechodové dráhy 27 a 35 minut po vzletu.

Satelit Arabsat-5C bude pracovat nad rovníkem nad dvacátým stupněm východní délky, odkud bude poskytovat komunikační služby a přímé televizní vysílání na Střední Východ a do severní Afriky.

Družice SES-2 bude mít pracovní pozici nad 87. stupněm západní délky, odkud bude poskytovat především služby přímého televizního vysílání. Kromě toho se bude věnovat také službám VSAT pro profesionální zákazníky a vládní agentury v Severní Americe a oblasti Karibiku.

Hmotnost vynášeného nákladu byla 8974 kg, z toho 7830 kg připadalo na vynášené družice a dalších 1144 kg na adaptéry a podpůrná zařízení.

Let Ariane-5 VA204

Letový řád VA204

Jako první se na startovací rampě zažehuje hlavní stupeň Ariane-5 na kryogenní kapalné pohonné látky. O sedm sekund později dochází k zážehu dvojice pomocných motorů na tuhé palivo – a nosič se ve zlomku sekundy odpoutá od země.

Pomocné motory jsou odhozeny po 2 min 21 s letu, následuje ještě odhození aerodynamického krytu chránícího při průletu atmosférou vynášený náklad. Děje se tak 3 min 8 s po startu.

Hlavní motor rakety je vypnut v okamžiku, kdy hodiny ukazují 8 min 59 s letu. O šest sekund později se od prvního stupně oddělí stupeň horní s vynášeným nákladem.

O další čtyři sekundy později je zažehnutý horní stupeň na kryogenní paliva a aktivní část letu pokračuje. Vypíná se ve 25. minutě a 4. sekundě letu ve výšce 637,5 km: v tomto okamžiku činí dosažená rychlost 9368 m/s (33 724,8 km/h). Právě bylo dosaženo dráhy přechodové ke geostacionární.

Přesně 27 min 21 s po zážehu hlavního motoru prvního stupně se od nosiče odděluje družice Arabsat-5C. Následuje ji SES-2 (35 min 53 s). Let Ariane-5 formálně končí v čase 47 min 58 s.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.