Pětice teleskopů pro vzdělávací účely

ESA's Villafranca VIL-1 15m S-band antenna is part of the worldwide Estrack ground station network
Patnáctimetrová anténa radioteleskopu VIL-1.
17 červenec 2012

Nová dohoda o spolupráci v oblasti vzdělávání v kosmických vědách a astronomii dodá hned pět teleskopů studentům na středních školách a univerzitách v Evropě.

Studenti budou moci využívat jeden z radioteleskopů ESA ve Španělsku. Společně s ním získají přístup k dalším čtyřem teleskopům, které patří ESA, španělské organizaci INTA a veřejné společnosti INSA (Ingeniería y Servicios Aeroespaciales).

Iniciativa je součástí projektu CESAR (Cooperation through Education in Science and Astronomy Research), který byl oficiálně představený koncem června v astronomickém středisku ESA ESAC (European Space Astronomy Centre) ve Villanueva de la Cañada nedaleko Madridu.

Podpis dohody.

Dohodu CESAR o spolupráci mezi třemi organizacemi podepsali 28. června vědecký ředitel ESA Álvaro Giménez, generální ředitel INTA Jaime Denís a výkonný viceprezident INSA Miguel Lens.

Radioteleskop VIL-1, který dává ESA k dispozici, je první anténou, kterou agentura instalovala ve Španělsku pro sledování družic (1974). VIL-1 dnes již nepracuje jako sledovací anténa, ale funguje coby radioteleskop pro vzdělávací účely. Tím jeho hodnota obrovsky roste, protože poskytuje evropským studentům v rámci projektu CESAR možnost získat praktické zkušenosti na poli astronomického výzkumu.

Středisko ESAC je místem uložení dat z výzkumných observatoří ESA jako jsou například družice Herschel či XMM-Newton (používané k pozorování nejvzdálenějších galaxií v infračerveném a rentgenovém pásmu) nebo Planck (zkoumá původ vesmíru). Kromě zařízení VIL-1 umožní ESAC studentům v rámci projektu CESA přístup ke dvěma slunečním teleskopům – a samozřejmě také do ovládací místnosti k veškerému tomuto vybavení.

Dva optické teleskopy zapojené do projektu CESAR, které detekují stejný druh záření jako lidské oko, jsou umístěny na základně NASA v Robledo de Chavela (Madrid) a na základně ESA pro komunikaci se sondami a vzdálenými teleskopy v Cebreros (Ávila).

Řidící místnost projektu CESAR.

Všechny teleskopy jsou automatické, což znamená, že je studenti mohou ovládat přímo ze svých tříd – a to díky softwaru vyvinutému vědci a techniky podílejícími se na projektu CESAR.

Společně se svými průvodci budou studenti schopní provádět astronomická pozorování v noci stejně jako denní sledování Slunce – a nahrávat odpovídající data. Program má také technický a vědecký aspekt, neboť CESAR obsahuje i projekty, v nichž budou skupiny studentů vyvíjet nové nebo vylepšené aplikace pro ovládání zařízení provádějících astronomická pozorování.

Během slavnostního podpisu uvedl ředitel pro vědu a robotický průzkum v ESA Dr. Álvaro Giménez: „Tento projekt má ohromný potenciál, neboť kombinuje vzdělávání a vědu stejně jako potenciál tří institucí, které se do něj zapojily. Zajímavé například je, že řídicí centrum programu CESAR se nachází ve středisku ESAC, což je vědecké zařízení ESA, což umožní blízký kontakt mezi astronomy a inženýry, kteří zde pracují.“

Tým zapojený do projektu CESAR už nyní pracuje na vývoji vzdělávacích plánů pro každé zařízení, a to ve spolupráci se vzdělávací kanceláří ESA. Cílem je uzavřít dohody s mnoha školami a univerzitami v Evropě, protože zařízení jsou dálkově ovládaná a fyzická vzdálenost nehraje roli – stačí jen dostatečně silné internetové připojení. S některými vzdělávacími institucemi přitom spolupracují ESA, INSA a INTA již dnes.

Evropští studenti mají možnost získávat aktualizované informace o příležitostech nabízených programem CESAR skrze vzdělávací stránky ESA.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.