Plnou, prosím

16 duben 2013

Operátor dohlíží na průběh tankovacích operací nového „kosmického náklaďáku“ ATV-4 Albert Einstein, který se na evropském kosmodromu ve Francouzské Guayaně připravuje na svoji misi k ISS.

Družice ATV (Automated Transfer Vehicle) mohou na Mezinárodní kosmickou stanici dopravit až sedm tun nákladu, a to zásoby, vybavení, vodu, vzduch, dusík, kyslík a pohonné látky.

S tím, jak kosmická stanice obíhá kolem Země, pomalu vlivem odporu zbytkové atmosféry ztrácí svoji výšku: jedním z úkolů ATV bude několik manévrů zvyšující oběžnou dráhu komplexu. Část nákladu ATV pak představují pohonné látky, které budou přečerpané do nádrží stanice, aby je mohla použít ve svých motorech ve chvíli, kdy nebude mít připojenou žádnou pomocnou loď.

Tankování kosmické lodi je složitá a nebezpečná operace, která trvá několik dní a která se skládá z nepřetržitých úseků dlouhých až 30 hodin. Pokud by došlo k nějakému úniku pohonných látek, operátoři jsou chráněni „kosmickými overaly“, které zajišťují dodávku čistého vzduchu a které jsou izolované od vnějšího prostředí.

Operátoři musí být po celou dobu pozorní: neustále monitorují situaci a sledují, zdali někde nedochází k úniku. Aby byla celá situace ještě složitější, palivo pro ATV je odlišné od pohonných látek dopravovaných na ISS, takže tankování je zapotřebí provádět s pomocí odlišného vybavení.

Pohonné látky se skládají z paliva a okysličovadla, bez něhož by nemohly vně zemské atmosféry hořet. Díky tomu jsou do nádrží ATV Albert Einstein tankovány čtyři různé pohonné látky.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.