Připravte se na tranzit Venuše!

Přechod Venuše v roce 2004.
24 květen 2012

Odborní i amatérští astronomové na celém světě se připravují a vzácných přechod planety Venuše přes sluneční kotouč ve dnech 5. a 6. června. Pokud událost promeškáme, budeme si na další muset počkat přes sto let.

Při této příležitosti půjde také o první přechod planety přes sluneční kotouč v historii, kdy na oběžné dráhy dotyčné planety pracuje automatická stanice – v daném případě sonda ESA Venus Express.

ESA bude přinášet živé zpravodajství ze Špickberk, odkud bude vědecký tým mise Venus Express diskutovat nejnovější zjištění, zatímco si bude vychutnávat unikátní pohled na přechod planety přes „polední Slunce“.

Transit Venuše nastává jen tehdy, když se planeta dostane přesně mezi Slunce a Zemi. Protože rovina oběžné dráhy Venuše není úplně shodná s rovinou oběžné dráhy Země, k tranzitu dochází poměrně vzácně. Přesněji: dochází k němu v párech s osmiletým odstupem, ale tyto párové přechody od sebe dělí přes sto let.

Zatím poslední přechod nastal v červnu 2004, ale na následující si budeme muset počkat do roku 2117.

Aeroplane meets transit
Snímek přechodu a letadla.

Přechody Venuše přitom mají velký historický význam, protože nabízej astronomům způsob, jak změřit velikost sluneční soustavy.

Přechody v osmnáctém století umožnily astronomům spočítat vzdálenost od Slunce přesným měřením toho, za jak dlouho přešla Venuše přes sluneční disk na různých místech na Zemi – a následným dopočítáním výsledku pomocí trigonometrie.

Stejně tak během přechodu v roce 1761 zaznamenali astronomové světlé halo kolem tmavého okraje planety, což jim napovědělo, že Venuše má atmosféru.

Díky automatickým sondám, které od té doby navštívili Venuši a kterým patří právě Venus Express, už nyní víme, že planeta má nehostinnou hustou atmosféru z oxidu uhličitého a dusíku s oblaky tvořenými kyselinou sírovou.

Dnešní tranzity představují cenné nástroje pro vývoj a ověřování metod využívaných k detekování a charakterizaci planet obíhajících kolem jiných hvězd, než je Slunce – planet, kterým astronomové říkají exoplanety.

Transit visibility map
Mapa viditelnosti přechodu.

Když planeta přechází (při pohledu ze Země) před hvězdou, dočasně zablokuje malou část světla – tím prozradí svoji přítomnost a poskytne informace o své velikosti. Evropský kosmický teleskop CoRot dokázal s pomocí této techniky objevit přes dvacet exoplanet.

Přechody jsou také používané pro hledání exoplanet, které mohou hostit život. Pokud má totiž planety atmosféru, prochází během přechodu nepatrné množství světla i přes ni – a toto nám může pomoci napovědět mnohé o jejím složení, jako je například přítomnost metanu nebo vody.

Během letošního červnového přechodu získají astronomové unikátní příležitost ověřit si tyto techniky a přidat data do sbírky informací získaných během pouhých šesti přechodů Venuše pozorovaných od vynálezu teleskopu počátkem 16. století.

Venus Express
Sonda Venus Express.

Letošní přechod bude kompletně viditelný jen ze západního Tichomoří, východní Asie, východní Austrálie a vyšších severních délek.

Pro Spojené státy začne přechod 5. června odpoledne a pro většinu Evropy už bude v okamžiku, kdy 6. června vyjde Slunce, prakticky u konce. Pokud každopádně budete pozorovat tento jev, pamatujte si – NIKDY se nedívejte na Slunce nechráněným zrakem, skrze běžné sluneční brýle nebo přímo pomocí teleskopu – způsobí to přinejmenším dočasné oslepnutí.

V červnu Slunce na Špicberkách nezapadá, čímž dává unikátní příležitost pro pozorování celého tranzitu od 5. června 22:04 h GMT (6. června 0:04 h středoevropského času) do 4:52 h GMT (6:52 h středoevropského času).

„Jsme velmi nadšení možností sledovat tranzit z takto unikátní evropské lokality, zatímco máme sondu Venus Express na oběžné dráze přecházející planety,“ vysvětluje vědec z projektu ESA Venus Express Håkan Svedhem.

„Venus Express uskuteční během přechodu řadu důležitých pozorování atmosféry Venuše: tato pak budou porovnání s pozorováními pozemských teleskopů, což může pomoci lovcům exoplanet vypracovat nové strategie pátrání.“

O tom, jak se ESA připravuje na tuto unikátní událost spojenou s pozorováními ze Země i z vesmíru, poskytneme detailní informace na vyhrazeném blogu.

Aktualizace budou prováděny přímo ze Špicberk během 5. i 6. června. Máte tak jedinečnou možnost živě sledovat přechod Venuše přes sluneční kotouč – při posledním tranzitu v tomto století.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.