Přístrojové vybavení mise ExoMars

Sonda ExoMars Trace Gas Orbiter
18 leden 2010

Kosmické agentury ESA a NASA vyzývají vědce z celého světa k podání návrhů na přístrojové vybavení pro svoji zamýšlenou společnou výpravu k planetě Mars, sondu ExoMars Trace Gas Orbiter. S jejím startem se počítá v roce 2016, přičemž se má zaměřit na studium stopových složek atmosféry Marsu s důrazem na stopy methanu, které by mohly signalizovat přítomnost života na planetě.

Jedním z historicky největších úkolů vědy je zjistit, zdali na Marsu někdy existoval nebo snad dokonce ještě existuje aktivní život. Důležitost snahy o nalezení odpovědi na tuto otázku mají podtrhnout i mise z programu ExoMars.

První sondou bude právě Trace Gas Orbiter: toto zařízení má postavit ESA a NASA následně zajistí jeho vypuštění do vesmíru.

Právě dnes přitom obě kosmické agentury vydaly Oznámení o příležitosti (Announcement of Opportunity, AoO), v jehož rámci vyzývají vědce k návrhům přístrojového vybavení pro tuto misi. Jakmile se nabídky sejdou, proběhne jejich vyhodnocení a vítězné týmy budou vyzvány k postavení letových exemplářů.

Společný tým pro definování přístrojového vybavení již svoji představu vycházející z dnešních technologií prezentoval, nyní je ovšem na vědecké komunitě, aby ji z návrhu převedla do reality. „Jsme otevřeni všem návrhům na přístrojové vybavení, které nám pomohou splnit úkoly dané mise,“ uvádí Jorge Vago, projektový vědec programu ESA ExoMars.

Concentrations of methane on Mars
Koncentrace methanu na Marsu

Prioritou této mise je mapování stopových plynů v atmosféře Marsu, přičemž požadovaná citlivost rozlišení je jen několik částic na miliardu. Z těchto plynů přitom jeden vyžaduje speciální pozornost: methan. Ten byl na Marsu objevený v roce 2003. Následně byl označený jako možná stopa existence života, neboť jde o plyn produkovaný zpravidla biologickou aktivitou. Nyní dochází ke snaze odhalit, zdali má methan původ v živých organismech nebo zda je například vulkanického původu. „Methan je pro nás základním bodem, ze kterého chceme vycházet,“ doplňuje Vago.

Aby to s methanem na Marsu nebylo tak jednoduché, je nejvíce koncentrovaný ve třech oblastech na Marsu. Mimo ně se naopak rozptyluje mnohem rychleji, než vědci očekávají. To ukazuje na nějaký silný destrukční mechanismus – mnohem silnější, než jaké známe ze Země. Stejně tak to může naznačovat na silný proces produkce methanu ve velkém množství v oněch výše zmíněných třech lokalitách.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.