Provoz GMES se o krok přiblížil

Dordain (vlevo) a Zourek podepisují dohodu
15 červen 2011

Evropská komise dnes podepsala dohodu o transferu odpovídajících fondů do ESA tak, aby bylo možné zahájit úvodní operace kosmického segmentu systému GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

Dohoda pokrývá částku 104 miliónů euro, přičemž v ústředí ESA v Paříži ji podepsal generální ředitel pro podnikání a průmysl z Evropské komise Heinz Zourek a generální ředitel ESA Jean-Jacques Dordain.

Dohoda následuje úpravu EU přijatou v říjnu 2010 pro program GMES (Global Monitoring for Environment and Security). Současné uvolnění finančních prostředků dokládá, že stávající dohoda je plněna a že Evropská unie plně věří ESA v její schopnost vykonat svoji vůdčí roli při realizaci programu GMES.

GMES je unikátním projektem, který bude poskytovat zodpovědným osobám a subjektům přístup k přesným a aktuálním informací o stavu životního prostředí, který jim umožní chápat a vyhodnocovat dopady klimatických změn a který tak pomůže zajistit civilní bezpečnost.

Sentinel-1
Družice Sentinel-1

Protože úspěch programu GMES je silně odvozený od dostupnosti kvalitních satelitních dat, byla koordinací kosmického segmentu systému pověřena právě ESA. To obsahuje vývoj, vypuštění a následné zajištění provozu pěti rodin družic Sentinel – a následně zpřístupňování jimi získaných informací (plus doplněných o další zdroje) uživatelům služeb GMES.

Převod financí pro ESA, který se koná v rámci Sedmého rámcového programu Evropské komise a v rámci Programu úvodních operací GMES, překryje mezeru do doby, než vstoupí v platnost následující víceletý finanční rámec. Má se tak stát v roce 2014.

První tři rodiny družic Sentinel jsou koncepčně zamýšlené tak, aby na oběžné dráze fungovaly v párech. Díky tomu má být dosaženo maximální pokrytí zemského povrchu. Aktuální finanční injekce pokryje provoz prvních družic do doby, než budou k dispozici nové operační fondy EU.

Stejně tak finanční injekce pokryje počáteční náklady s přípravou kontraktů na vypuštění druhých družic tak, aby tyto mohly pracovat v párech.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.