První raketa Vega míří k lednovému startu

Přesun prvního stupně P80 rakety Vega na startovací rampu.
11 listopad 2011

První předstartovní kampaň nosné rakety Vega začala na evropském kosmodromu ve Francouzské Guayaně v pondělí. V tento den byl na startovací rampu umístěný první stupeň nosiče. Svoji premiéru by si tato nová evropská malá raketa měla odbýt na konci ledna.

Stotunový první stupeň P80 naplněný pevnou pohonnou látkou, byl přemístěn z hangáru BIB (Booster Integration Building) dne 7. listopadu. Stalo se tak za pomoci těžkotonážního transportéru Fardier.

Podobně jako při přesunu pomocných motorů pro raketu Ariane-5 bylo v rámci bezpečnostních opatření sníženo na nezbytné minimum množství techniků přímo na místě – a všechny blízké budovy byly vyklizeny.

Poté, co byl stupeň P80 umístěný do mobilní obslužné věže, došlo k nakonfigurování všech pozemních zařízení tak, aby mohlo dojít k finálním prověrkám. Mezi nejostřeji sledovanými komponenty je systém TVC (Thrust Vector Control), který zajišťuje naklánění trysky prvního stupně za účelem řízení letu rakety.

Přesun prvního stupně P80 rakety Vega na startovací rampu.

V následujících týdnech budou druhý a třetí stupeň rakety Vega (oba též na pevné pohonné látky) pojmenované Zefiro-23 a Zefiro-9 dopravené z hangáru VBSPS (Vega Booster Storage and Preparation Building) a umístěné na první stupeň.

Před koncem roku – poté co vydá komise hodnotící připravenost nosiče na start v rámci revize FRR (Flight Readiness Review) souhlas s finální fází přípravy, bude na raketu Vega instalovaný také čtvrtý stupeň AVUM (Attitude & Vernier Upper Module).

Závěrečné předstartovní přípravy

Společně s nosnou raketou jsou na kosmodromu připravované také družice, které budou tvořit její náklad při premiérovém letu.

Předpokládá se, že družice LARES dodaná italskou kosmickou agenturou ASI společně s nejméně šesti satelity z kategorie CubeSat a družicí ALMASat-1 (všechny vyrobené na půdě evropských univerzit), bude připravena a zapouzdřena do aerodynamického krytu před koncem letošního roku.

Družice LARES.

Předstartovní příprava bude pokračovat v lednu instalací horního segmentu na raketu: ten je tvořený právě vynášeným nákladem a aerodynamickým krytem. Následovat mají závěrečné testy plně připraveného nosiče a zkušební odpočítávání.

Kvalifikační let rakety Vega otevře cestu k dalším pěti misí z programu VERTA (Vega Research and Technology Accompaniment), které mají demonstrovat flexibilitu a možnosti systému.

Flexibilní systém

Raketa Vega je navržena tak, aby si byla schopná poradit s širokou paletou misí a nákladů plus jejich konfigurací – aby tak byla schopná operativně reagovat na různé požadavky, které se objeví.

Například nabízí konfigurace, které jsou schopné vynášet jak jednotlivé družice, tak jeden hlavní náklad plus až šest sekundárních mikrosatelitů.

Vega je navržena k vynášení zařízení o hmotnosti 300 až 2500 kg, a to v závislosti na typu oběžné dráhy, kterou si konkrétní let žádá. Referenční mise počítá s kapacitou 1500 kg na polární dráhu ve výšce 700 km.

Vega představuje společný program ESA, který je financovaný Itálií, Francií, Španělskem, Belgií, Nizozemskem, Švýcarskem a Švédskem.

Hlavním kontraktorem je firma ELV SpA, kterou ze sedmdesáti procent vlastní Avio SpA a ze zbývajících třiceti italská kosmická agentura ASI. Hlavním dodavatelem pozemního zařízení je pak italská firma Vitrociset.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.