Raketa Vega se blíží ke svému prvnímu letu

Přesun stupně Zefiro-23 na rampu.
15 prosinec 2011

Montáž prvního, druhého a třetího stupně kosmického nosiče Vega na evropském kosmodromu ve Francouzské Guayaně je nyní dokončena. Nová raketa se tak plnou rychlostí přibližuje ke svému premiérovému startu koncem ledna.

Předstartovní kampaň premiérového nosiče Vega začala v listopadu instalací stotunového prvního stupně P80 do mobilní obslužné věže. Následovala instalace mezistupňové konstrukce spojující první dva stupně rakety.

Instalace stupně Zefiro-23.

Následné prověrky zahrnovaly také testování systému vektorování tahu. Rozměrná tryska byla nakláněna různými směry, čímž byly simulované jednotlivé letové profily. Stejně tak byly provedeny funkční testy subsystémů a též elektroniky i avioniky.

Dalším krokem v přípravě byla přeprava třicetitunového druhého stupně Zefiro-23 na tuhé pohonné látky z hangáru VBSPB (Vega Booster Storage and Preparation Building) na startovací rampu. Zde byl připojen ke stupni prvnímu a stejně jako v jeho případě prošel závěrečnými zkouškami (včetně kontroly řídicího systému vektoru motoru).

Na závěr byl minulý týden instalovaný na vrchol sestavy desetitunový motor Zefiro-9 (slouží jako třetí stupeň). Nyní probíhají testy jeho elektroniky a funkčních prvků.

Sestavování stupně Zefiro-9.

Druhé a závěrečné zasedání komise FRR (Flight Readiness Review) hodnotící připravenost ke startu se uskutečnilo 7. prosince. Závěrem bylo vyslovení souhlasu se závěrečnými přípravami a následným vypuštěním.

V nejbližších dnech bude Vega doplněná ještě o čtvrtý stupeň na kapalné pohonné látky AVUM (Attitude &Vernier Upper Module).

Závěrečné přípravy na lednový start

Souběžně s přípravami rakety na start probíhají závěrečné testy vynášeného zařízení: družice pro studium odrážení laserových paprsků LARES vyrobená italskou kosmickou agenturou ASI. Souběžně se zkouší i její adaptér a aerodynamický kryt.

Přípravy družic LARES a ALMASat-1 stejně jako šesti cubesatů.

Do konce roku bude satelit LARES společně s nejméně šesti malými družicemi CubeSat a jednou ALMASat-1, které dodaly evropské univerzity, plně připravený a umístěný pod aerodynamickým krytem.

V lednu proběhne instalace „horní části“, tedy aerodynamického krytu s vynášeným nákladem, po níž se uskuteční ještě jedna závěrečná kontrola celé sestavy a zkušební odpočítávání.

Startovací okno pro premiérový let rakety Vega (označovaný jako VV01) se otevírá 26. ledna a uzavírá první týden v únoru.

Let má prokázat životaschopnost koncepce nové rakety, zdůraznit její flexibilitu a představit komerční nosič nabízený v budoucnu společností Arianespace.

V tuto chvíli probíhají předběžné studie na vypuštění čtyř družic dálkového průzkumu Země a jedné mise vědecké.

Flexibilní systém

Raketa Vega je navržena tak, aby si byla schopná poradit s širokou paletou misí a nákladů plus jejich konfigurací – aby tak byla schopná operativně reagovat na různé požadavky, které se objeví.

Například nabízí konfigurace, které jsou schopné vynášet jak jednotlivé družice, tak jeden hlavní náklad plus až šest sekundárních mikrosatelitů.

Vega je navržena k vynášení zařízení o hmotnosti 300 až 2500 kg, a to v závislosti na typu oběžné dráhy, kterou si konkrétní let žádá. Referenční mise počítá s kapacitou 1500 kg na polární dráhu ve výšce 700 km.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.