Setkání kosmických lodí zlepšuje montáž automobilů

Na montážní lince
20 leden 2010

Další automobil sjíždí z dopravníku a brzy do něj bude namontována přístrojová deska. Jeho rychlost a přesná pozice jsou přitom kontrolované stejnou technologií, která slouží k automatickému připojování lodí k Mezinárodní kosmické stanici. Nový systém pro instalaci přístrojových desek vytvořený inkubačním střediskem podnikatelských záměrů ESA totiž využívá stejnou technologii, jakou používají kosmické lodě při setkávání.

Automobilové montážní linky urazily dlouhou cestu od chvíle, kdy první z nich představil v roce 1914 Henry Ford ve své továrně v Michiganu (USA).

Ford Model A assembly line in 1928
Montážní linka Modelu A automobilky Ford v roce 1928

Nová továrna Autoeuropa společnosti Volkswagen v Palmele (Portugalsko) začala využívat kosmickou technologii na své montážní lince.

Systém vyvinutý společností MDUSpace v inkubačním středisku podnikatelských záměrů ESA v Nizozemí používá rozpoznávací a sledovací metody připravené původně pro zásobovací loď ATV (Automated Transfer Vehicle), která dopravuje náklad na Mezinárodní kosmickou stanici. V Palmele byl instalovaný v loňském roce a nyní prochází zkušebním provozem.

Kosmická technologie aplikovaná ve výrobě automobilů

Robotický manipulátor

„Automobilové montážní linky jsou založené na dopravnících, které se pohybují pomalou, nikoliv však konstantní, rychlostí. Vozidlo je přitom cestou buď manuálně, nebo roboticky postupně sestavováno,“ vysvětluje Miguel Brito, vývojář z MDUSpace.

„Jakmile chcete připojit nějaký modul k automobilu, například právě přístrojovou desku, tak tento úkon provádí manipulátor – rozměrné manuálně kontrolované robotické zařízení. Ovšem s tím, jak se vozidlo pohybuje po lince, musí tuto rychlost nějakým způsobem udržovat také robotický manipulátor. Pokud se pohybuje rychleji nebo pomaleji, může jej poškodit.“

MDUSpace automatic docking system for car manufacturing
Automatický připojovací systém pro výrobu vozidel

Tradiční metody řešení tohoto problému představují buď umístění manipulátoru přímo na vozidlo, kde zůstává v průběhu celého montážního procesu, což ale klade vysoké nároky třeba na pevnost konstrukce, nebo synchronizaci jejich zařízení, což je zase nákladné a přináší komplikace se systémem řízení či napájení.

Nový systém nabízí inovativní řešení pro synchronizaci manipulátoru s automobilem. Kombinuje datový tok z kamery s počítačovým programem pro rozpoznávání objektů, který je odvozený od setkávacích systémů kosmických lodí, čímž je zajištěno, že se manipulátor a automobil budou pohybovat přesně stejnou rychlostí a že budou v každé chvíli zaujímat vůči sobě požadovanou pozici.

ATV docks autonomously with ISS
ATV se automaticky setkává s ISS

Celý systém funguje podobně jako spojení ATV s ISS. Pro závěrečnou fázi přibližování a spojení používá ATV kameru k identifikaci světelných pulsů odražených od cílových bodů na ISS. Analýzou vlastností odrazů dokáže kontrolní počítačový program určit přesnou vzdálenost a úhel ke stykovacímu uzlu, kam kosmická loď míří. Při procesu montáže automobilu vybere operátor referenční body na vozidle coby cíle pro systém rozpoznávání objektů. Systém následně spočítá vzdálenost manipulátoru od vozidla, a tuto automaticky udržuje.

Střediska ESA pro podporu podnikatelských záměrů

Program firemních inkubátorů je jednou z hlavních iniciativ úřadu ESA TTP (Technology Transfer Programm). Jako součást snahy o podporu transferu a komercionalizaci kosmických technologií založila ESA čtyři inkubátory (Business Incubation Centres) v Itálii, Německu a Nizozemí. Centra podporují vybrané podnikatelské aktivity významnou komerční a technickou asistencí, aby jim pomohly rozjet podnikatelské záměry, které používají kosmickou technologii v nekosmickém průmyslu, vědeckých a komerčních aplikacích.

Kancelář programu pro transfer technologií ESA

Hlavním posláním kanceláře TTPO je zajistit využití kosmických technologií a kosmických systémů pro nekosmické účely a upozorňovat na přínos evropského kosmického programu pro evropské občany. Kancelář je zodpovědná za návrh celkového přístupu a strategie pro transfer kosmických technologií včetně inkubace start-upových společností a jejich financování. Pro další informace kontaktujte:

ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency
Keplerlaan 1
2200 AG, Noordwijk ZH
The Netherlands
Tel: +31 71 565 6208
Email: ttp@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.