Solar flare seen by SOHO

Sluneční bouře míří k Zemi

24 leden 2012

Včerejší velká sluneční erupce byla na počátku rozsáhlého uvolnění koronální hmoty, která se rychlostí 1400 km/s vydala vstříc Zemi. Zasáhnout ji má v průběhu dnešního dne. Erupce této třídy může narušit mimo jiné satelitní služby, takže operační týmy v ESA a v dalších organizacích událost velmi pečlivě monitorují.

Vyvržení koronální hmoty (Coronal Mass Ejection, CME) představuje velký oblak zmagnetizovaného plazmatu ze sluneční atmosféry – korony – který je vyvržený do prostoru. Tyto výtrysky mají často souvislost se slunečními erupcemi. Aktuální CME bylo sledováno společnou družicí ESA a NASA SOHO a také dvojicí observatoří NASA STEREO.

Pokud oblak vyvržené hmoty zasáhne Zemi, může způsobit geomagnetické bouře. Cesta ze Slunce k nám trvá typicky dva až šest dní.

Výbuch na Slunci, ke kterému došlo v pondělí v 3:59 h GMT, také vytvořil největší zaznamenaný proud protonů od roku 2005.

Slunce krátce poté, co došlo k mohutné erupci.

Je pravděpodobné, že důsledkem této události bude menší geomagnetická bouře, u které se neočekávají vážné dopady na pozemní infrastrukturu (jako jsou třeba telefonní sítě). Dá se ale předpokládat vznik polárních září – zvláště ve vyšších zeměpisných šířkách.

Přestože erupce byla nadprůměrná a přestože došlo k nejsilnější protonové bouři za sedm let, nejsou očekávané žádné viditelné dopady.

Snímky Slunce, erupce a následného vyvržení koronální hmoty jsou dostupné na stránce družice SOHO (viz odkaz v pravém sloupci). Družice ESA Proba-2 také pořizuje fotografie události.

Další informace

Kontakt pro dotazy médií

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.