Sopka Etna se probouzí k životu – nový satelitní snímek

Erupce Etny tak, jak ji viděla družice Envisat.
14 leden 2011

Nový satelitní snímek pořízený družicí ESA Envisat ukazuje sloup kouře, který do atmosféry vypouští Etna na Sicílii (Itálie). Snímek byl pořízený 11. ledna 2011.

Již následující den přitom vulkanická aktivita sopky výrazně narostla – a vyvrcholila téhož dne večer, kdy erupce a plameny dosáhly výše několika set metrů.

Sulphur dioxide plume over Mediterranean
Sloup oxidů síry nad Středozemním mořem.

Snímek vpravo pak byl pořízený přístrojem AIS (Atmospheric Infrared Sounder) na jiné družici: EOS-AQUA, kterou provozuje americká NASA. Ukazuje sloupec oxidů síry unášený větrem nad Středozemní moře.

Data byla zpracována Norským institutem pro výzkum atmosféry v rámci programu ESA Data User Element a jejich primárním úkolem je upozorňovat letecké společnosti na rizika spojená s výskytem prachu a popílku v atmosféře.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.