Tmavé a jasné: ESA vybrala dvojici dalších vědeckých výprav

Kosmická vize 2015-2025.
4 říjen 2011

ESA PR 25 2011 - Silný vliv Slunce a původ tajemné „tmavé energie“ se stali hybateli dvou nových vědeckých misí ESA. Aneb k realizaci byly dnes vědeckým programovým výborem ESA vybrány sondy Solar Orbiter a Euclid. S jejich starty se počítá v letech 2017 a 19.

Jedná o mise střední kategorie a jsou prvními, které se ESA rozhodla zařadit do svého plánu „Cosmic Vision 2015-2025“ (Kosmická vize 2015 až 25).

Solar Orbiter se vydá do bezprostřední blízkosti Slunce – blíže, než kterákoliv předchozí výprava. Jejím cílem bude rozšířit naše znalosti o tom, jak Slunce ovlivňuje své okolí. Zvláštní důraz bude kladený na studium toho, jak Slunce vytváří svůj nekonečný proud částic, kterým zaplavuje okolní vesmír – a který je známý jako „sluneční vítr“.

Sluneční vítr přitom z velké části ovlivňuje sluneční aktivita, která z něj dělá velmi turbulentní jev. Stejně tak se na něm podepisují sluneční erupce, které v něm vytváří významné nepravidelnosti. Ty se následně projevují například polární září na Zemi nebo jiných planetách.

Solar Orbiter bude schopen dostat se ke Slunci tak blízko, že bude moci odebrat vzorky slunečního větru bezprostředně poté, co budou částečky hmoty vyvržené z povrchu. Zároveň bude ve stejném okamžiku pozorovat proces ovlivňování větru Sluncem. Mise má plánovaný start v roce 2017. Odstartuje z mysu Canaveral (Florida) raketou Atlas, kterou poskytne NASA.

The deep universe
Hlubiny vesmíru.

Mise Euclid je konstruována s cílem vnést světlo do tmavé části vesmíru. Tento kosmický teleskop bude mít za úkol mapovat rozměrné útvary ve vesmíru s dosud nevídanou přesností. Pozorování budou směřovat až do vzdálenosti deseti miliard světelných roků, čímž nám umožní studovat rozpínání a růst vesmíru během tří čtvrtin jeho historie.

Jednou z největších záhad dnešní doby je otázka, proč se vesmír rozpíná – a proč se rychlost tohoto rozpínání zvyšuje. Toto zrychlení musí být podle vědců řízeno něčím, co nazvali „tmavou energií“, o níž toho ale moc nevíme. Mise Euclid bude studovat její vliv na galaxie a svazky galaxií, které reprezentují velké struktury ve vesmíru. Astronomové doufají, že toto studium nám pomůže pochopit podstatu tmavé energie.

Start teleskopu Euclid je plánovaný na rok 2019. Jeho nosičem bude raketa Sojuz a místem vypuštění evropský kosmodrom v Kourou (stát Francouzská Guayana).

„Výběrem misí Solar Orbiter a Euclid dal vědecký programový výbor ESA najevo svůj zájem o skutečnou vědu a stejně tak o zájmy obyvatel Evropy: Euclid má vnést světlo do jedné ze základních hybných sil vesmíru, zatímco Solar Orbiter má pomoci lépe pochopit procesy, které mají přímý vliv na život na Zemi. Sluneční erupce například narušují rádiovou komunikaci nebo elektrorozvodné sítě,“ vysvětluje ředitel vědy a bezpilotních misí ESA Alvaro Giménez.

Snímek slunečních erupcí pořízený družicí SOHO (18. března 2003).

Dnešní oznámení představuje vyvrcholení procesu, který začal v roce 2004, kdy ESA začala konzultovat s širší astronomickou veřejností cíle pro evropskou kosmonautiku v následujících desetiletích. Diskuse vyústila v plán „Cosmic Vision 2015-2025“, který identifikoval čtyři základní otázky. Jaké jsou podmínky pro vznik a vývoj života stejně jako pro formování planet? Jak přesně funguje sluneční soustava? Jaké jsou základní zákony a zákonitosti vesmíru? Jak vznikl vesmír a z čeho se vlastně skládá?

V roce 2007 vydala ESA výzvu, aby s přihlédnutím k těmto záměrům byly předkládány návrhy na nové vědecké mise.

„Bylo to opravdu velké dilema rozhodnout se pro dva ze tří předložených kandidátů. Všechny návrhy slibovaly prvotřídní vědecké informace a zároveň zajišťovaly udržení Evropy na špici v inkriminovaných oborech. Ostatně, už kvalita předložených projektů vypověděla mnohé o tvořivosti a možnostech evropské vědecké komunity,“ dodává ředitel kanceláře plánování kosmických programů v ESA Fabio Favata.

Vědecký programový výbor ESA se tak rozhodl třetí nevybranou misi PLATO neodsuzovat k definitivnímu zániku, ale ponechal si ji jako možného kandidáta pro další výběr.

Pro další informace neváhejte kontaktovat:

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: + 33 1 53 69 72 99
Fax: + 33 1 53 69 76 90
Email: media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.