Třetí generace družice Meteosat udělala krok vpřed

Meteosat třetí generace
22 únor 2010

Od startu první meteorologické družice Meteosat uplyne letos již 33 let. Od té doby díky satelitům získávají meteorologové materiál, který ve spojení s narůstajícím výkonem počítačů nabízí silný nástroj pro soustavné vylepšování předpovědi počasí, což je každodenní přínos pro každého z nás.

Numerické předpovědi počasí se zlepšují s daty z operačních družic jako MSG (Meteosat Second Generation). Tyto provádějí každý den tisíce měření, která jsou základem numerických předpovědí vytvářených jedněmi z nejsilnějších počítačů na světě. Družice MSG by měly být v provozu nejméně do roku 2015.

Aby zajistily společnými silami kontinuitu geostacionárních misí, připravují ESA a EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) plán pro vytvoření systému třetí generace MTG (Meteosat Third Generation). Ten má nabídnout výrazná zlepšení ve srovnání se stávající řadou družic Meteosat, přičemž s jeho startem se počítá v roce 2015.

MSG views one quarter of Earth's disc
MSG vidí jednu čtvrtinu zemského povrchu

Nyní probíhá finalizace výběrového řízení kontraktu na výrobu družic MTG. Po pečlivém vyhodnocení nabídek podaných průmyslem předložila komise TEB (Tender Evaluation Board) své doporučení řediteli ESA. Ten následně požádal komisi o upřesnění některých skutečností v návrhu.

Tato upřesnění mají být dodána počátkem března. Oznámení firmy, se kterou bude dále jednáno, proběhne ve stejné době. To má umožnit zvláštnímu výboru EUMETSATu, který bude zasedat 15. března 2010, odsouhlasit Programový návrh MTG.

Meteorologické družice umožňují sledování velkých oblastí povrchu, čímž odstraňují mezery v pozemních nebo námořních pozorováních. Snímek vytvořený družicemi může nabídnout přehled o meteorologické situaci ve viditelném nebo infračerveném spektru. MTG bude evropským geostacionárním družicovým systémem a má být revolučním krokem vpřed při předpovídání počasí a monitorování klimatu.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.