Upozornění pro média: první mapa z družice CryoSat sledující změny v síle ledu

Družice CryoSat na oběžné dráze.
18 duben 2012

Zástupci médií jsou zváni na představení první mapy změn ledového pokryvu ze zimy 2010/11, kterou sestavila ESA na základě dat získaných družicí CryoSat. K představení dojde 24. dubna na půdě Královské společnosti v Londýně.

Družice CryoSat byla vypuštěna v dubnu 2010, přičemž jejím hlavním úkolem je měření síly polárních ledovců a sledování jejich změn z dlouhodobého hlediska.

V červnu 2011 byla publikována první mapa síly arktického ledu. Nyní jsou zpracována kompletní data pro zimní sezónu 2010/11, z nichž je sestavena první mapa sezónních změn síly ledového příkrovu.

Arctic sea-ice thickness 2011
Mapa síly arktického ledu.

Tato mapa má speciální vypovídací schopnost, a to díky vysoké frekvenci změn v oblasti Arktického oceánu.

V rámci setkání budou prezentována a diskutována významná zjištění z této evropské mise. A to z pohledu technického, tak z hlediska pohledu vědecké komunity.

Událost je organizována společně ESA a UKSA (UK Space Agency) jako součást širších oslav padesátého výročí britské přítomnosti ve vesmíru.

Program akce zde.

Živé vysílání události bude k dispozici na webové stránce dálkového průzkumu Země v ESA http://www.esa.int/esaEO/index.html.

Další informace o misi CryoSat naleznete na webové stránce http://www.esa.int/cryosat.

Kontrakt pro další informace:

Madeleine Russell
Press Officer
UK Space Agency
Tel: +44 (0)1793 418069
E-mail: madeleine.russell@ukspaceagency.bis.gsi.gov.uk

Robert Meisner
Communication Programme Officer
Earth Observation Programme
Tel: +39 06 941 80874
Fax: +39 06 941 80842
E-mail: Robert.Meisner@esa.int

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: + 33 1 5369 7299
Fax: + 33 1 5369 7690

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.