Upozornění pro média: sympózium o Mezinárodní kosmické stanici v Berlíně

20 duben 2012

PR 11 2012 - Přední vědci a ředitelé pěti hlavních partnerských agentur v programu Mezinárodní kosmické stanice, se od 2. do 4. května sejdou v Berlíně, aby zde představili více než deset let vědeckých aktivit orbitální základny, stejně jako přednesli informace o budoucích plánech.

Mezinárodní sympózium, které organizuje ESA, dá dohromady zástupce pěti agentur podílejících se na programu ISS. Kromě nich dorazí představitelé dalších zainteresovaných zemí, mezinárodní vědecké komunity, kosmičtí odborníci, kosmonauti, technici, představitelé průmyslu i akademické obce.

Diskutovat a hodnotit dosavadní úspěchy dorazí například generální ředitel ESA Jean-Jacques Dordain, administrátor NASA Charles Bolden a ředitel německé kosmické agentury DLR Johann-Dietrich Wörner.

Vyslechnou si případové studie týkající se základního i aplikovaného výzkumu, stejně jako se seznámí s uskutečněnými nebo možnými přínosy kosmických technologií. Stejně tak budou probírat možné směry a priority budoucnosti výzkumu na ISS.

Celé sympózium, které se uskuteční v hotelu Berlin Hilton, bude živě vysíláno na webu http://www.esa.int

Zástupci médií, kteří mají zájem zúčastnit se akce, mohou k registraci využít následující odkaz:
http://www.amiando.com/ISS-Symposium2012.html

Tisková konference za účasti ředitelů kosmických agentur, na níž bude celé sympózium shrnuto, se uskuteční 4. května od 12:00 h.

Příležitost k rozhovorům bude v rámci kulatého stolu s vedoucími agentur dne 2. května do 15:15 do 15:45 h a po tiskové konferenci 4. května.

Vědecké úspěchy a přínosy pro lidstvo

Mezinárodní kosmická stanice.

První modul Mezinárodní kosmické stanice nabídnul vědcům unikátní příležitost pro mikrogravitační výzkum před více než deseti lety. První den sympózia se proto ohlédne za touto příkladnou mezinárodní spoluprací a vyzdvihne největší přínosy stanice pro lidstvo. Zdůrazní i roli kosmické stanice jako nástupní stanice pro budoucí pilotované průzkumné mise.

Druhý den se zaměří na vědecké úspěchy a případové studie, které budou prezentovat přední vědečtí pracovníci.

Výzkum na kosmické stanici pokrývá široké spektrum oborů: od základní fyziky až po detekci tmavé hmoty, od konceptu kosmických hodin nebo hledání pokročilých materiálů či procesů až po oblasti jako je biologie, biotechnologie nebo lékařský výzkum.

Pozornost bude věnována také přímým vědeckým přínosům jako jsou například lékařské aplikace.

Třetí den se zaměří na budoucí strategie výzkumu na kosmické stanici, které definuje pětice klíčových partnerských agentur.

Pro další informace a kompletní program akce je k dispozici webová stránka:

http://www.isssymposium2012.com

Místo konání: Hilton Berlin
Mohrenstrasse 30
10117 Berlin, Germany

For further information, please contact:

ESA Media Relations Office
Communication Department
Tel: + 33 1 53 69 72 99
Fax: + 33 1 53 69 76 90
E-mail: media@esa.int

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.