Vědci získali první data z mise CryoSat-2

Profil grónského ledovcového příkrovu.
20 červenec 2010

S tím, jak ESA uvolnila první data naměřená družicí CryoSat-2, tak se nám o další krok přiblížilo pochopení toho, jak se mění a vyvíjejí zemské ledovce.

Zveřejnění prvních informací přichází pouhé tři měsíce poté, co byl CryoSat-2 vypuštěný. Je přitom prvním milníkem ve vědeckém využití získávaných dat. Ta jsou zásadní pro sledování drobných odchylek v objemu ledu plovoucího v polárních oblastech stejně jako rozsáhlých ledových příkrovů v Antarktidě a Grónsku.

Nyní získalo přístup k datům 150 vědců ze zhruba čtyř desítek výzkumných institucí. Jejich prvním úkolem bude provést kalibraci a ověření dat a zajistit, že naměřené hodnoty splňují očekávané parametry. Až poté budou data uvolněna k využití širší vědeckou komunitou. Předpokládá se, že se tak stane do konce letošního roku.

„Toto je první uvolnění dat z mise CryoSat pro uživatele mimo náš projektový tým. A podotýkám, že je to neobvykle brzy ve srovnání s podobnými programy,“ uvádí manažer mise CryoSat-2 v ESA Tommaso Parrinello.

Družice CryoSat-2 nad Grónskem.

„Pracovali jsme od rána do večera, abychom navedli družici na správnou pracovní dráhu a souběžně odstranili několik chyb v počítačovém systému.“

„Teď ale vstupujeme do závěrečné části předávací fáze, kdy je na řadě provedení kalibrace a validace výsledků. Až po úspěšném uzavření tohoto procesu začneme ověřená a kvalitní data předávat širší vědecké komunitě.“

Ačkoliv družice CryoSat-2 nebude uznána plně operační dříve než na podzim, už do této chvíle překonává všechna očekávání. Družice i její přístrojové vybavení jsou ve výborném stavu a získávaná data odpovídají svou kvalitou nejoptimističtějším očekáváním.

Projektový manažer mise CryoSat-2 Richard Francis to komentuje: „Jsme mile překvapeni vysokou úrovní detailů, které jsou čitelné z dat. Vidíme ještě více věcí, než jsme očekávali, že uvidíme.“

„Jsem zároveň potěšený, že svoji radost můžeme nyní sdílet i s dalšími vědci, kteří získali k datům přístup. A s napětím očekáváme jejich interpretaci získaných dat.“

Mise CryoSat slibuje dodat data bezprecedentní přesnosti, díky kterým budeme schopni lépe pochopit vliv klimatických změn na světové zásoby ledu. Aby byla garantovaná přesnost pozorování v řádu centimetrů, organizuje ESA celou řadu leteckých i pozemních pozorování, která mají přesnost dat ověřit.

Tyto ověřovací kampaně v Arktidě i Antarktidě zahrnují souběžná pozorování z leteckých i pozemních stanic ve chvíli, kdy družice CryoSat-2 přelétá nad určitým místem. Srovnání všech tří měření (pozemního, leteckého i kosmického) může být vyhodnocena přesnost údajů získávaných ze satelitu.

„Už před startem družice CryoSat-2 jsme podnikli několik výprav do polárních oblastí, abychom se na misi co nejlépe připravili,“ uvádí manažer pro ověřování dat CryoSatu-2 Malcolm Davidson.

Profil arktického plovoucího ledu.

The CryoSat mission promises to deliver data of unprecedented accuracy so that we can understand more about the effect that climate change is having on polar ice. To guarantee accuracy down to centimetres, ESA goes to great lengths to organise extensive airborne and ground measurement campaigns.

These validation campaigns, in the Arctic and Antarctic, involve simultaneous measurements on the ground and from aircraft as CryoSat-2 orbits above. By comparing ground readings with airborne measurements and then the airborne measurements with those from the satellite, the accuracy of the data from CryoSat-2 can be assessed.

Taking ground measurements of ice
Pozemní měření ledovcového příkrovu.

„Následující kampaň je ale úplně jiná, protože jde o první příležitost provést přímá srovnání družicových dat s údaji získanými jiným způsobem.“

„Vítanou spoluprací, která rozhodně stojí za zmínku, je fakt, že v této otázce své síly spojily ESA a NASA. Na podzim proto bude létat stroj NASA DC-8 vybavený měřicími přístroji nad Antarktidou – a bude provádět pozorování souběžně s přelétající družicí CryoSat-2,“ dodává Davidson.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.