Venus Express obnovuje vědecká pozorování po sluneční bouři

Sonda Venus Express.
16 březen 2012

Sonda ESA Venus Express se vrátila k rutinním operacím poté, co byla její hvězdná čidla dočasně „oslepena“ radiací z dvojice silných slunečních vzplanutí.

Dne 7. března byla vědecká pozorování prováděná misí ESA Venus Express dočasně přerušena poté, co dvě hvězdná čidla – používaná k navigaci a orientaci stanice – byla zahlcena nadměrným tokem protonů.

Protonová bouře byla součástí výtrysku koronální hmoty (CME, Coronal Mass Ejections) pocházející ze Slunce, který byl spojený s dvojicí masivních slunečních vzplanutí, k nimž došlo časně ráno 7. března.

Protože nemohla hvězdná čidla odpovídajícím způsobem fungovat, letoví dispečeři ve středisku ESA ESOC (European Space Operations Centre) uvedli sondu do speciálního módu, který ji měl provést sluneční bouří.

Zdroj potíží sondy Venus Express: aktivní skupina skvrn AR1429.

Což znamenalo, že všechny přístroje byly vypnuté a došlo k zastavení rutinních vědeckých pozorování stejně jako sběru dat.

„S tím, jak radiace poklesla, hvězdná čidla začala 9. března normálně fungovat,“ říká manažer operací kosmických zařízení v ESA Octavio Camino.

„Pak nějaký čas zabrala série kontrol meziplanetární sondy, až se 12. března ve 20:20 h GMT sonda Venus Express vrátila k provádění běžných vědeckých operací.“

Čekání na bouři

Během tohoto měsíce prochází sonda Venus Express „kvadraturou“: obdobím, kdy je po dobu zhruba pěti týdnů úhel Slunce-sonda-Země mezi hodnotami 75 a 95 stupňů. K této události dochází dvakrát každých devatenáct měsíců.

Během období kvadratury musí meziplanetární sonda dbát na speciální orientaci, aby některé z přístrojů nebyly přeexponovány Sluncem a zároveň aby hlavní anténa směřovala k Zemi.

„Pokud je v jakémkoliv okamžiku autonomním systémem detekovaný nějaký problém, převádí se sonda do bezpečného módu,“ dodává Octavio.

Jenomže pokud k přechodu do bezpečného módu dojde během operací v kvadratuře a jestliže jsou hvězdná čidla právě mimo provoz, je návrat sondy do normálního provozu mnohem složitější.

„Byli jsme velmi opatrní, a tak jsme raději zastavili všechny vědecké aktivity, abychom počkali na přechod protonové bouře,“ dodává Octavio.

Tým zodpovídající za misi tak používal gyroskopy, aby udržoval bezpečnou polohu – a čekal, až se funkce hvězdných čidel vrátí do normálního provozu.

Velmi robustní sonda Venus Express

„Nedošlo k žádným nevratným změnám. Sonda Venus Express je ve vynikající kondici a řídící tým mise se zachoval naprosto správně,“ komentuje Paolo Ferri, který je v ESOC zodpovědný za operace meziplanetárních misí.

„Pracovat na oběžné dráze Venuše znamená, že jsme blíže Slunci – a že se pohybujeme v potenciálně nebezpečném prostředí.“

„Ale máme velmi robustní stanici, která je už zase v plném provozu a zásobuje nás ohromným množstvím cenných vědeckých dat.“

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.