Výběr týmů pro mikrogravitační program „Fly Your Thesis!“

Studenti při práci v mikrogravitaci
18 leden 2010

Po premiéře programu ESA „Fly Your Thesis!“ v roce 2009 byly vybrány další čtyři týmy složené ze studentů univerzit, aby mohly uskutečnit své mikrogravitační pokusy během druhé série parabolických letů na palubě letadla.

Týmy, které jsou složené ze studentů pěti členských zemí ESA, byly vybrány z celkem dvanácti návrhů, které se dostaly do finále po předvýběru v září 2009.

Účastníci workshopu „Fly Your Thesis!“

Během finálního výběrového procesu sepsaly všechny zapojené týmy detailní vědeckou a technickou dokumentaci. Stejně tak dostaly příležitost osobně prezentovat své návrhy počátkem prosince 2009 na workshopu ve středisku ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v nizozemském Noordwijku.

Krátce poté hodnotící komise skládající se z odborníků Vzdělávací kanceláře ESA, ředitelství ESA pro pilotované lety a organizace ELGRA (European Low Gravity Research Association) za asistence techniků Novespace vybrala čtyři týmy, které dostaly nabídku možnosti realizace svých záměrů.

Vybrané týmy jsou:

QNEM & nanos on board! Čtveřice studentů Université Libre de Bruxelles (Belgie) a University Federico II v Neapoli (Itálie) bude zkoumat teplotní difuzi a konduktivitu nanokapalin – a to v konvenčních kapalinách s částicemi o velikosti od několika do 200 nanometrů. Studium tohoto jevu může vést k výraznému zlepšení vlastností zařízení sloužících k přenosu tepla.

Supermassive B Čtyři studenti z Joseph Fourier University v Grenoblu a Paul Sabatier University v Toulouse (Francie) mají studovat vlastnosti prachu z kolizí planetek s cílem zlepšit detekci exoplanet.

ARID Dva studenti z University of Amsterdam (Nizozemí) chtějí zkoumat vzájemné interakce mezi částicemi hornin s cílem zjistit, zdali odpuzování vody na povrchu půdy je ovlivněno změnou orientace částic vody na povrchu hornin. Výsledky nám mohou pomoci lépe pochopit chování lesních požárů a proces desertifikace (rozšiřování pouští).

GRAPPA Kvarteto studentů z University of Leicester (Velká Británie) bude zkoumat „kondenzační mechanismus neideálních kinetických plynů při změnách teploty“ a jeho důležitost při vzniku a vývoji planet stejně jako planetek v počátcích sluneční soustavy.

Tyto lety v rámci programu „Fly Your Thesis!“ se připravuji na první čtvrtletí roku 2011.

Doplňující informace

Zero-G Airbus A300 for parabolic flights
Letadlo Zero G

První experimenty z programu „Fly Your Thesis!“ (FYT) letěly během 51. parabolické kampaně ESA, která proběhla od 26. října do 6. listopadu 2009.

Program FYT byl představený v roce 2008 Kanceláří vzdělávání Evropské kosmické agentury (ESA Education Office). Nabízí studentům příležitost navrhnout, postavit a letět vědecké experimenty v podmínkách mikrogravitace, a to jako součást jejich inženýrské nebo doktorandské závěrečné práce. Vybrané týmy se účastní série parabolických letů se strojem Airbus A300 Zero G.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.