Výběrové řízení na návrhy pro lety na sondážních raketách a balónech

Balóny jsou vypouštěné z Kiruny ve Švédsku
1 září 2009

Dnes bylo zahájeno nové výběrové řízení pro studentské experimenty, které mohou letět na dvojici sondážních raket REXUS a dvojicí stratosférických balónů BEXUS. Vybrané studentské týmy dostanou příležitost navrhnout a postavit experiment pro let na balónech BEXUS-10 a -11 nebo sondážních raketách REXUS-9 a -10.

Balóny BEXUS-10 a -11 (Balloon-borne Experiments for University Students) mají plánovaná data startů v září 2010 a sondážní rakety REXUS-9 a -10 (Rocket-borne Experiments for University Students) v březnu 2011. Všechny lety se uskuteční ze základny Kiruna v severním Švédsku.

Programy REXUS a BEXUS jsou realizované na základě dvoustranné dohody mezi Německým letecko-kosmickým centrem DLR (Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt) a Národní kosmickou radou Švédska SNSB (Swedish National Space Board). Přitom švédský podíl na vynášeném zařízení byl zpřístupněný studentům z evropských zemí skrze spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA).

Za vlastní kampaň a provoz nosných zařízení je zodpovědná organizace EuroLaunch, společný podnik Esrange Space Center švédské SSC (Swedish Space Corporation) a MORABA (Mobile Rocket Base) DLR. Technickou pomoc studentským týmům přitom poskytují specialisté ESA, SSC a DLR.

Přihlášky

REXUS BEXUS Logo

Uzávěrka přihlášek je 16. listopadu 2009. Letové příležitosti jsou otevřené studentských týmům ve věku 18 až 28 let (v době uzávěrky přihlášek). Přihlašující se musí být občany členského státu ESA nebo země spolupracující* a musí být řádnými nebo doktorandskými studenty vysoké školy na území některého státu ESA nebo spolupracující země. Také musí studovat nebo zkoumat obor odpovídajícího vědeckého nebo technického zaměření. Nejlepších dvanáct až patnáct týmových návrhů bude předloženo pro posouzení výběrové komisi a oznámeno 18. prosince 2009.

Pro další podrobnosti o programu a informace o tom, jak se přihlásit, navštivte www.rexusbexus.net.

Zde je také detailní přehled celé kampaně.

* Mezi osmnácti členskými zeměmi ESA jsou: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Kanada, Maďarsko, Polsko a Rumunsko jsou země, které participují na některých projektech ESA v rámci dohody o spolupráci.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.