Výbor ESA se otevírá deseti členským zemím Evropské unie

Výbor ESA v říjnu 2011 přivítal deset nových pozorovatelů.
21 listopad 2011

Napříč celou Evropou roste zájem o kosmické otázky, na což ESA zareagovala pozváním deseti zemí k účasti na setkáních svého řídícího výboru.

Do budoucna tak budou mít zástupci deseti členských zemí Evropské unie, které ale zároveň nejsou členy ESA, možnost zúčastnit se jako pozorovatelé zasedání Výboru. V jeho rámci jsou debatovány a definovány budoucí evropské kosmické programy.

Výbor ESA se již v červnu rozhodl nabídnout status pozorovatele deseti členským zemím Evropské unie, které ale nejsou členy ESA: Bulharsku, Kypru, Estonsku, Maďarsku, Litvě, Lotyšsku, Maltě, Slovensku a Slovinsku.

Tyto země jsou tedy nyní pozvány k účasti na setkáních Výboru ESA stejně jako jeho podřízených výborů. Tím by měla být zajištěna maximální možná shoda v zájmech mezi ESA a Evropskou unií.

ESA Headquarters
Jednání Výboru se pravidelně konají v ústředí ESA v Paříži.

Status pozorovatelů umožní těmto zemím být přímo u diskusí v rámci ESA o otázkách, které se týkají třeba právě spolupráce na úrovni ESA-EU a mít tak z první ruky informace o procesu, kterým ESA dochází ke svým závěrům.

Noví pozorovatelé se zúčastnili prvního jednání Výboru ve dnech 12. a 13. října 2011 v ústředí ESA v Paříži. Osm z nich přitom již ustanovilo nějakou podobu formální spolupráce s ESA – ať v podobě dohod ECSA (European Cooperating State Agreements) nebo obecné smlouvy o spolupráci.

Na tomto setkání se Výbor ESA kromě jiného rozhodl pověřit generálního ředitele ESA, aby dokončil jednání s Polskem, které by mohlo do března 2012 přistoupit ke konvenci ESA. Stalo se tak dvacátým členským státem ESA. Kromě toho Bulharsko a Malta vedou diskuse o uzavření smlouvy o spolupráci s ESA.

Rostoucí počet delegací účastnících se jednání Výboru ESA ukazuje na rostoucí zájem evropských zemí investovat do kosmických projektů – stejně jako na klíčovou roli Výboru ESA při řízení evropských kosmických záležitostí.

Na zasedáních Výboru ESA je 29 členských zemí ESA a Evropské unie doplněno o Kanadu, která je přítomna na základě dlouhodobé dohody o spolupráci s ESA.

Výbor je hlavní řídícím orgánem ESA a poskytuje základní definování požadavků, na jejichž základě ESA vytváří evropský kosmický program. Každý z osmnácti stávajících členských států má ve Výboru zastoupení a disponuje jedním hlasem – a to nezávisle na své geografické velikosti nebo výši členského příspěvku.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.