Vyhrajte financování pro nové nápady satelitní navigace!

Družice systému Galileo.
3 květen 2012

Pokud máte nějaký úžasný nový nápad na komerční využití satelitní navigace, je nejlepší čas pro jeho představení. Můžete pro něj totiž vyhrát financování a podporu na realizaci – a to v rámci letošního kola klání ESNC (European Satellite Navigation Competition).

Soutěž ESNC se letos koná již po osmé. Jejím cílem je podpora inovativních myšlenek v oblasti družicové navigace stejně jako služeb s významným obchodním potenciálem.

Celková hodnota cen v soutěži přitom přesahuje jeden milión eur: ať v podobě finančních odměn, pomoci s inkubací nápadů, konzultování patentů, vedení, výroby prototypů nebo marketingu. Tímto způsobem bude podpořena celá řada myšlenek.

Z více než tisíce nápadů, které se do soutěže zapojily v minulých letech, se mnoho proměnilo v nové životaschopné podnikatelské záměry.

„Vyzývám evropské podnikatele, malé i střední firmy a průmysl, aby tuto příležitost chytily za pačesy a využili jí k propagaci nových nápadů a vytvořených lukrativních produktů, které budou založené právě na satelitní navigaci,“ uvedl při zahájení letošního ročníku klání viceprezident Evropské komise Antonio Tajani.

„Soutěž ESNC přináší inovaci v oblasti družicové navigace do globálního měřítka.“

Regiony soutěže ESNC.

Partnerem soutěže je projekt ESA TTP (Technology Transfer Programme), a to již od roku 2005. Poslední čtyři roky přitom uděluje cenu ESA Innovation Prize v hodnotě deset tisíc eur.

„Hledáme inovativní a kreativní nápady, které by přenesly využití družicové navigace do nekosmického sektoru,“ vysvětluje vedoucí TTP Frank M. Salzgeber. „Musím přitom splňovat podmínku rychlého uvedení na trh a vysokého ekonomického růstu.“

„Vítěz získá podporu v jednom z šesti našich inkubačních středisek ESA Business Incubation Centres v Evropě nebo v inkubátorech, které jsou součástí sítě ESINET: European Space Incubators Network.“

'twofloats' was 2011 winner of ESA Innovation Prize
Vítězové ceny ESA za inovace v roce 2011.

„Zde budeme vítězi pomáhat, aby se jeho nápad podařilo převést do skutečného obchodního modelu.“

„Našim finálním cílem je vytvoření přidané hodnoty a pracovních míst tak, že pomůžeme podnikatelům postavit se na vlastní nohy.“

„Díky tomu, že pomáháme kvalitní nápady využívající kosmických technologií a služeb převádět do nových podnikatelských záměrů, posilujeme Evropu a její globální konkurenceschopnost.“

Po inkubační době, která typicky trvá jeden až dva roky, pomáhá ESA firmám získat přístup k financování. TTP za tímto účelem organizuje ESA Investment Forum a zajišťuje provoz fondu Open Sky Technologies Fund.

Fond vznikl jako iniciativa ESA. Jeho cílem je poskytovat finance start-upovým společnostem a rozvíjejícím se firmám, které využívají kosmické technologie a služby v pozemních aplikacích.

Co se počítá

Vítězná aplikace nyní slouží k orientaci na veletrzích.

Nezáleží přitom na tom, zdali je nápad předkládaný jednotlivcem nebo týmem z firmy, výzkumným institutem, univerzitou nebo start-upovou společností: co se počítá je právě a jen nápad. ESNC zkrátka hledá aplikace založené na družicové navigaci, které používají technologii novým způsobem.

Pro účast se nejprve podívejte na dvacet partnerských oblastí a vyberte si ocenění, která nejlépe odpovídá plánu na realizaci vašeho nápadu. Navíc mohou být nápady předkládané pro speciální ceny nebo ocenění prototypů.

Hosted at ESA BIC Darmstadt to develop the business
Vítěz z roku 2009 nyní působí v inkubátoru v Darmstadtu.

Celkový vítěz ESNC Galileo Master bude vybraný z vítězů regionálních a speciálních – a získá hlavní finanční odměnu ve výši dvacet tisíc eur v hotovosti.

Nápady musí být přihlášeny do 30. června 2012. Vítězové pak budou oznámeni na slavnostním udělování cen v Mnichově dne 25. října.

Další informace o soutěži jsou přímo na webové stránce ESNC www.galileo-masters.eu

Inkubační střediska ESA

ESA Business Incubation Centres - ESA BIC locations
Inkubační střediska ESA.

V roce 2003 se ESA rozhodla založit coby součást svého programu TTP síť inkubačních středisek. Jejich cílem je pomáhat podnikatelům a začínajícím společnostem ve využívání kosmických technologií a znalostí při vývoji nových produktů a služeb v nekosmické oblasti.

Dosud bylo ustanoveno šest středisek BIC (Business Incubation Centre) v Nizozemsku, Itálii, Německu, Velké Británii a Belgii. Díky tomu, že střediska byla vybudována u nedalekých kosmických center, není rada odborníků nikdy příliš vzdálená: v Nizozemsku je to ESTEC, v Itálii ESRIN, v Německu ESOC a DLR, ve Velké Británii Harwell Oxford Science Park a v Belgii pozemní stanice Redu.

Sedmé středisko BIC je plánováno v oblasti Flander v Belgii.

Program transferu technologií v ESA

'Down to Earth: How Space Technology Improves Our Lives'
Kosmonautika zvyšuje kvalitu života.

Hlavním poslání programu TTP je využití kosmických technologií a systémů pro nekosmické aplikace, aby se tak maximálně využily evropské investice do kosmického výzkumu a aby se zvýšila konkurenceschopnost evropského průmyslu. Vedlejším produktem je pak demonstrování přínosu evropského kosmického programu pro obyvatele Evropy.

Kancelář ESA TTP je zodpovědná za definování celkového přístupu a strategie pro transfer kosmických technologií a systémů včetně inkubace start-upových společností v inkubačních střediscích ESA a zajištění odpovídajících financování.

Kancelář od začátku programu zajistila převod více než 260 technologií a přímo či nepřímo podporuje zhruba sto start-upových společností ročně. Kancelář TTP má také omezený podíl ve fondu Open Sky Technology Fund, což je fond s kapitálem 100 miliónů eur připravených k investování do start-upových společností v kosmických technologiích.

V případě zájmu o další informace neváhejte kontaktovat:

ESA’s Technology Transfer Programme Office
European Space Agency
Keplerlaan 1
2200 AG, Noordwijk
The Netherlands

Tel: +31 71 565 6208
E-mail: ttp@esa.int
Web: www.esa.int/ttp

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.