Workshop ESA pro učitele v létě 2012

Výroba sextantu.
11 květen 2012

Letošní ročník workshopu pro středoškolské učitele se uskuteční od 10. do 13. července. Přihlášky jsou přijímány do 4. června 2012 do 9:00 h středoevropského času.

Třetí běh letních workshopů organizovaných ESA se uskuteční ve středisku ESTEC (European Space Research and Technology Centre) v nizozemském Noordwijku.

Rozvoj nových dovedností

Během workshopu budou účastníkům představeny nové a inspirativní metody využití kosmonautiky jako prostředku pro pobídnutí studentů směrem k vědeckým disciplínám. Kromě možnosti setkání se svými kolegy z celé Evropy budou mít účastníci možnost získat nové zkušenosti, které jim pomohou vylepšit učební metody a obnovit existující znalosti.

Workshop se zaměřuje na:

  • Představení a vysvětlení vzdělávacích zdrojů ESA jako jsou učební materiály a vědecká data pro další práci učitelů.
  • Umožnit podílejícím se učitelům využít tyto zdroje během výuky ve třídách.
  • Povzbudit účastníky k dalšímu šíření zdrojů a znalostí získaných na workshopu mezi ostatní učitele.
  • Vytvořit okruh učitelů, kteří by podpořili vzdělávací aktivity ESA a poskytovali zpětnou vazbu o nových zdrojích.

Podmínky účasti

Učitelé, kteří se přihlásí na workshop 2012, souhlasí s tím, že pokud budou vybráni, budou provádět po své účasti na workshopu následující aktivity.

  1. Demonstrovat aktivní sdílení znalostí získaných na workshopu zorganizováním nejméně dvou workshopů pro další učitele (první z nich se přitom musí uskutečnit do šesti měsíců od konání workshopu ESA).
  2. Budou propagovat vzdělávací zdroje ESA například na učitelských konferencích, na dalších školách, publikováním článků, v newsletterech, na blozích, webových stránkách apod.
  3. Vyplní formulář ESA o výše uvedených aktivitách, a to nejpozději rok po konání workshopu. V něm podrobně popíší všechny činnosti vykonané v souvislosti s body 1 a 2.

Kdo se může přihlásit?

Workshop je otevřený pro učitele předmětů z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) na středních školách (pro studenty ve věku dvanáct až osmnáct let), kteří jsou z členského nebo spolupracujícího státu ESA.*

Přihláška a detaily workshopu jsou (v angličtině) k dispozici zde.

Členské státy ESA na počátku roku 2012: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.
Spolupracující státy: Estonsko, Kanada, Maďarsko, Polsko a Slovinsko.
Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.