Začaly práce na zvýšení odolnosti systému EGNOS před účinky slunečních bouří

Vyvržená koronální hmota se někdy vydává ve směru Země.
12 březen 2012

Evropská služba podpůrné družicové navigace EGNOS, která byla navržena pro celou řadu aplikací vyžadujících mimořádně přesná data, jako je třeba automatické přistání letounů, bude modernizována. A to tak, aby se zajistila její zvýšená odolnost proti účinkům slunečních bouří. Dohoda o této práci byla uzavřena v pátek.

Služba EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) využívá jednak geostacionární družice a jednak celoevropskou síť pozemních stanic, které zvyšují přesnost a dostupnost tradičního amerického signálu GPS na evropském kontinentu.

Jenomže signály systému EGNOS jsou potenciálně velmi zranitelné v době vysoké sluneční aktivity: slabé místo představuje ionosféra, což je elektricky aktivní horní vrstva zemské atmosféry. Její narušení může způsobit scintilace signálu (tedy jeho rušení tvorbou nepravidelných pulzů) nebo jeho zpoždění.

Přitom se dá předpokládat zvýšení sluneční aktivity s tím, jak se naše mateřská hvězda blíží vrcholu svého jedenáctiletého cyklu.

Work order signing
Podpis dohody o modernizaci systému EGNOS.

Nová aktivita zvýší robustnost systému stejně jako dostupnost služby právě v případě závažných ionosférických poruch. Ty přitom začaly být výrazné již v loňském roce a jejich maximum očekáváme v době vrcholu slunečního cyklu v letech 2013 a 14.

Navíc je zapotřebí vzít v potaz, že systém EGNOS vstoupil do služby se signálem „Safety-of-Life“ v roce 2009, že signál pro vertikální přibližování letadel začal být dostupný přesně před rokem a že celý jeho návrh systému je zhruba deset let starý. I proto je potřeba zajistit jeho určitou modernizaci, aby se použitá technologie nestala vpravdě prehistorickou.

Práce na modernizaci systému EGNOS také počítají s jeho rozšířením, aby byl udržený krok s nejnovějším vývojem v případě amerického GPS. K dalším vylepšením bude patřit zvýšení přesnosti při vertikální navigaci letadel a rozšíření pokrytí na oblast severní Ameriky a Středního Východu.

Celý projekt na modernizaci systému je součástí širšího rámcového kontraktu podepsaného s firmou Thales Alenia Space France v květnu 2011.

O systému EGNOS

RIMS antenna
Jedna ze stanic systému EGNOS.

Společně se systémem Galileo je EGNOS jedním z pilířů evropských navigačních programů. ESA navrhla a vytvořila systém EGNOS ve spolupráci s Evropskou komisí a organizací Eurocontrol.

EGNOS informuje uživatele o aktuální přesnosti a integritě (stupni spolehlivosti) základního signálu v závislosti na oběžných drahách družic GPS, přesnosti atomových hodin a ionosférických prodlevách.

Pokud přesnost signálu klesne pod určitou hranici, jsou jeho uživatelé varování během pouhých šesti sekund.

EGNOS team
Tým EGNOS v ESA.

EGNOS je navržený za použití mezinárodních standardů platných pro leteckou dopravu a přijatých organizací ICAO (International Civil Aviation Organisation). Jeho vytvoření pak bylo koordinováno s dalšími službami vylepšení satelitní navigace, jako jsou MSAS v Japonsku, WAAS ve Spojených státech a GAGAN v Indii.

EGNOS začal s operačním provozem v roce 2009: tehdy bylo jeho řízení předáno Evropské komise. Ta svá práva uplatňuje prostřednictvím společnosti ESSP (European Satellite Services Provider) se sídlem v Toulouse. Signál EGNOS „Safety-of-Life“ byl prohlášený za využitelný v letecké dopravě v březnu 2011.

ESA nyní figuruje jako prostředník pro Evropskou komisi při zásadních změnách systému během jeho operačního provozu – stejně jako při přípravě další generace systému EGNOS, která má začít pracovat kolem roku 2020.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.