Země z vesmíru: Island

5 říjen 2012

Tento snímek observatoře Envisat zachytil velmi vzácný bezoblačný pohled na Island. Ostrov se nachází v severním Atlantickém oceánu východně od Grónska a je prakticky na severním polárním kruhu. Island je nejzápadnější evropskou zemí a má ledovci pokryto více povrchu, než celá kontinentální Evropa.

Velká bílá oblast představuje národní park, který obklopuje ledovec Vatna – který je mimochodem největší v Evropě – a přilehlé území.

Bílá kruhová skvrna ve středu země je Hofsjokull, třetí největší národní ledovec a zároveň největší aktivní sopka. Protáhlá bílá oblast západně od Hofsjokull je Langjokull: druhý největší islandský ledovec.

Kromě ledovců a sopek je Island domovem jezer, lávy a více než osmi set termálních pramenů.

Island vděčí za vulkanickou aktivitu své poloze na Středoatlantickém hřbetu, kde se dvě tektonické desky vzdalují od sebe.

Hnědý terén uvnitř ostrova je známý jako Islandská vysočina. Jedná se o neobyvatelnou sopečnou poušť, kde se déšť a sníh vsákne do země tak rychle, že jejich vláha není k dispozici pro růst rostlin.

Islandské pobřeží je téměř 5000 km dlouhé, přičemž se stáčí dovnitř a ven díky množství ledovcových vpustí – fjordů.

V okolní vodě jsou pak dobře viditelné modré a zelené víry fytoplanktonu. Jeho přítomnost je v těchto vodách v letních měsících obvyklá.

Snímek byl pořízený dne 21. července 2010 pomocí spektrometru Medium Resolution Imaging Spectrometer na družici Envisat.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.