Zemědělský rozvoj dostává pomoc z nadoblačných výšin

Vlastník půdy na Madagaskaru.
22 duben 2011

Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj financuje již více než tři desítky let nejrůznější projekty na Madagaskaru, aby nedocházelo k erozi zemědělské půdy. S tím, jak se rozrůstá populace na tomto ostrově a jak se zvětšuje potravinová krize, se fond začal poohlížet pro pomoc směrem vzhůru.

Mezinárodní ford pro zemědělský rozvoj (International Fund for Agricultural Development, IFAD) nefunguje pouze na Madagaskaru, ale podporuje potřebné na celém světě tím, že jim umožňuje pěstovat více potravin k dosažení vyššího životního standardu.

Pomoc „shůry“ představují satelity pro dálkový průzkum Země, které umožňují objektivní pozorování odlehlých zemědělských oblastí pro vytvoření návrhu, plánu a následné sledování dopadu rozvojových projektů IFAD.

Evropská kosmická agentura a IFAD společně pracují na identifikaci detailních informací potřebných na podporu vybraných projektů na Madagaskaru.

ESA již provedla tři experimenty, které ukázaly, jak špičkové techniky dálkového průzkumu Země mohou poskytovat potřebné informace a jak je s jejich pomocí možné zvýšit záběr projektů IFAD.

Posílení potravinové bezpečnosti

Změny v zemském pokryvu (1996 až 2010).

Jedním z projektů IFAD je posílení potravinové bezpečnosti mezi zemědělským obyvatelstvem suchých a k hladomoru náchylných oblastí v nížině Mandraré zvýšením výnosnosti plodin.

Pomoci IFAD vyhodnotit efektivitu projektů a monitorovat jejich důsledky, byly vyhodnoceny družicové snímky. Na nich bylo jednak možné analyzovat současný stav a jednak studovat změny v zemském pokryvu během posledních patnácti let.

„Protože dálkový průzkum je populární oblastí zkoumání a specialisty na něj lze nalézt na celém světě, zapojení těchto dat do projektů výrazně pomáhá posílit naše lokální možnosti a přenést znalosti k místním uživatelům, což v konečném důsledku posiluje jejich možnosti a chrání zdroje,“ vysvětluje Benoit Thierry, manažer programů IFAD na Madagaskaru.

Lepší plánování rozvoje

Mapa zemského pokryvu.

Projekty IFAD na podporu rozvoje v oblasti Menabe se zaměřují na udržitelné využití zemědělské půdy, a to především zaváděním zavlažovacích systémů stejně jako ochranou před znehodnocením.

Aby fond IFAD mohl rychle a jednoduše vytipovat oblasti pro další zemědělské činnosti, jsou využívána družicová data pro vytvoření map zemského pokrytu a digitálních modelů tvarování terénu včetně pohybů vody, aby se přesně daly vytipovat oblasti náchylné k záplavám.

„S družicovými technologiemi můžeme rychle získávat detailní informace o půdním pokryvu a konat mnohem rychleji a efektivněji díky tomu, že pošleme pracovníky do vybraných oblastí,“ dodává Benoit Thierry.

Zajištění pozemkových práv

Mozaika oblasti Haute Matsiatra.

IFAD podporuje vládu na Madagaskaru, které nabízí zemědělcům možnost formalizovat vlastnictví půdy, na které záleží.

S cílem zjednodušit celý proces převodu vlastnických práv byla vytvořena mozaiková mapa tří okrsků v Haute Matsiatra, a to na základě satelitních snímků dodaných ESA. Mozaika umožňuje IFAD upřesňovat umístění a rozměr jednotlivých políček.

Po úvodních pokusech nyní IFAD a ESA řeší, jak by satelitní data mohla pomoci dalším rozvojovým aktivitám, a to včetně vyhodnocování potravinové bezpečnosti, řízení vodních zdrojů a reakcím na klimatické změny.

„Pokud nezabudujeme technologii družicového průzkumu do naší práce právě teď, mám obavu, že by nám ujel vlak,“ uzavírá Benoit Thierry.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.