500 dages afsondring

Artist's impression
Forsøget vil indeholde en simuleret landing på Mars
11 april 2007

Til næste forår starter et forsøg, som simulerer en rejse til Mars. To af de i alt seks deltagere bliver europæiske.

Det kunne næsten ligne konceptet til et nyt reality-show på tv. Seks mennesker skal klare sig selv i 500 dage uden mulighed for at bevæge sig uden for fire containere, der er forbundet af smalle gange og tilsammen kun fylder 200 kvadratmeter.

Men forsøget, der skal finde sted på et specialindrettet forskningscenter i Rusland, er seriøs videnskab. Formålet er at undersøge, hvordan en så langvarig rejse, som er nødvendig for at landsætte mennesker på Mars, påvirker astronauterne.

”Man kan godt drage en parallel til et reality-show. Begge ser på samspillet mellem mennesker i alle mulige forskellige situationer. Om man vil, er der også en præmie at vinde. Ganske vist ikke for deltagerne i simuleringen, men de, der til sin tid deltager i den virkelige mission til Mars, får chancen for at blive de første mennesker, der sætter fod på Mars. Det er en enorm præmie”, siger forsker Marc Heppener fra den europæiske rumfartsorganisation ESA.

A visualisation of Mars
Kommunikationen mellem Mars og retur tager 40 minutter

En samarbejdsaftale med det russiske biomedicinske institut IBMP, som står for forsøget, gør ESA til fuldgyldig partner i projektet. ESA har ret til at udpege to af de i alt seks forsøgsdeltagere og desuden til at foreslå et sæt af videnskabelige eksperimenter, som skal udføres undervejs. Også den russiske rumfartsorganisation Roskosmos, som finansierer hovedparten af forsøget, vil foreslå forskningsprojekter i tæt samarbejde med det russiske videnskabsakademi. En styregruppe med deltagere fra både ESA og de russiske samarbejdspartnere vil træffe den endelige afgørelse af, hvilke eksperimenter, der kommer med.

På forhånd er det imidlertid givet, at forsøget kommer til at efterligne en rejse til Mars og retur så meget som overhovedet muligt. Der bliver en simuleret affyring, derefter en lang rejse, derefter en simuleret landing på Mars og endelig en rejse tilbage til Jorden.

Undervejs bliver deltagerne udsat for simulerede opgaver. Både rutineopgaver, som altid skal løses under en rumrejse, og nødsituationer. Det er også højst tænkeligt, at forsøgspersonerne vil løbe ind i nødsituationer, som ikke er simulerede. Selvom man går efter at udvælge deltagere med godt fysisk og psykisk helbred, kan det ikke udelukkes, at nogle vil blive syge eller få andre former for kriser undervejs.

En rumrejse betyder langvarigt ophold på begrænset plads

Mindst en af deltagerne vil have medicinsk baggrund. Men man kan naturligvis være uheldig, at netop denne person bliver syg. Andre deltagere vil få teknisk og forskningsmæssig baggrund. I det hele taget vil teamet blive sammensat efter omtrent de samme kriterier, som man vil bruge til en virkelig rumflyvning.

Deltagerne skal opholde sig i fire stålcontainere forbundet af smalle passager. En er indrettet som medicinsk område, en som forskningscenter, en som opholds- og soverum og en som køkken. Deltagerne har et begrænset forråd af mad og drikke med, som de er nødt til at strække over hele turen.

Under hele turen kan de kommunikere med deres kontrolcenter over radio. En særlig krølle er dog, at kommunikationen vil blive gradvist mere forsinket. Er man nemlig ved Mars, tager det 20 minutter for et radiosignal fra Jorden at nå frem. Har man altså et problem, som man har brug for hjælp fra kontrolcenteret for at løse, skal man derfor vente mindst 40 minutter på et svar.

Humans on Mars
Illustration af, hvordan et landingsfartøj til Mars kan se ud

”Vi vil gerne vide, hvilke psykologiske effekter det har at befinde sig i denne situation, og hvordan ens evner til at udføre opgaver, der kan være kritiske for missionen, bliver påvirket”, siger Marc Heppener.

”Er man for eksempel i stand til at lande et fartøj på Mars og til at udføre forskning, når man kommer frem? Hvordan vil relationerne i gruppen udvikle sig? Hvordan skal vi sammensætte gruppen bedst muligt med hensyn til deltagernes personlighed?”.

Deltagerne vil blive aflønnet efter de gældende regler for aflønning af forsøgspersoner. Det vil sige, at de får løn, men ikke en fyrstelig gage. Samtidig skal de være indstillet på at leve afsondret fra familie og venner i mindst halvandet år. Faktisk længere. For lige som ved en rigtig rumrejse vil der være en periode inden med intensiv forberedelse og en periode efter med opfølgning. Deltagerne vil blive fulgt efter forsøget. Man kan godt forestille sig, at de vil være påvirkede af deres deltagelse i op til et år eller længere.

I midten af juni 2007 vil ESA annoncere efter forsøgsdeltagere.

Copyright 2000 - 2018 © European Space Agency. All rights reserved.